100 bin kişiye 33 eczacı düşüyor

  • Giriş : 01.11.2007 / 10:58:00

Türk Eczacıları Birliği verilerine göre, Türkiye'de 2006 yılı itibariyle yaklaşık 27 bin eczacı bulunduğu belirtildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Ankara Üniversitesi (AÜ) Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seçkin Özden, konuyla ilgili açıklamasında, Türkiye'deki eczacıların 22 bin kadarının serbest eczacı olarak çalıştığını, geri kalanının ise başka işlerle uğraştığını veya emekli olduğunu kaydetti.

Eczacıların yüzde 82'sinin eczane açtığını, ancak eczanelerin de yüzde 37'sinin nüfusun yüzde 27'sinin yaşadığı üç büyük ilde toplandığını vurgulayan Prof. Özden, "Ülkemizde 100 bin kişiye düşen eczacı sayısı 33.12 iken bu rakam Finlandiya'da 158.22, Fransa'da 116.08, Malta'da 206.67, İtalya'da 118.31'dir. Türkiye'de nüfus başına düşen eczacı sayısı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine göre en alt seviyededir" şeklinde konuştu.

Gelişmiş ülkelerde eczacıların, ülkelerin ihtiyaçları ve iç dinamikleri doğrultusunda çalışma alanlarına yönlendirildiğini açıklayan Dekan Özden, "Fransa'da yapılan bir araştırmaya göre eczacıların yüzde 39'u eczane sahibi, yüzde 35'i ise buralarda yardımcı eczacı olarak çalışmaktadır. Yüzde 11'i biyolojik bilimlerde araştırmacıdır, yüzde 6'sı hastane eczacısıdır. Sanayide çalışanların oranı ise yüzde 5'tir. Eczacıların yüzde 2'si ecza depolarında istihdam edilmiştir. Geri kalan yüzde 2 oranındaki eczacılar, mesleklerini ülke dışında yürütmektedir. Bu sebeple ülkemizde de eczacıların değişik çalışma alanlarında istihdamı özendirilmelidir" dedi.

Günümüzde gelişen teknoloji ve hizmet anlayışındaki farklılaşmaların Türkiye'de de eczacının rolünün değişmesine yol açtığını vurgulayan Seçkin Özden, "Eczacılık hizmetleri, günümüzde ilaç ve sağlık ürünlerinin üretilmesi, topluma ulaştırılması gibi klasik hizmetlerden ibaret değildir. Özellikle son yıllarda doktor, hasta ve eczacı üçgeninde yer alan eczacılara ilaç ve hastalıklarla ilgili muhtemel ve gerçek problemlerin tanımlanması, çözümü ve önlenmesi gibi konularda önemli sorumluluklar yüklenmiştir" diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün, AB Uluslararası Eczacılık Federasyonu ve Avrupa Eczacılık Fakülteleri Birliği başta olmak üzere geleceğin eczacısını yetiştirmek için ilaç merkezli eğitim yanında, hasta merkezli bir eğitimi de öngördüğünü kaydeden Prof. Dr. Özden, şunları söyledi:

"Bütün bu gelişmeler, eczacılık eğitim öğretiminde yeni düzenlemlere gidilmesi zorunluluğunu getirmiş, ülkemizde de eczacılık eğitim öğretimi 2005-2006 yılından başlayarak beş yıla çıkarılmış, ders programlarında günün şartlarına ve AB standartlarına göre düzenlemeler yapılmıştır."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious