1085 genelge yürürlükten kaldırıldı

  • Giriş : 06.01.2007 / 00:00:00

Uygulama alanı kalmayan, güncelliğini yitiren, yayımlanma amacı gerçekleştiği halde yürürlükten kaldırılmayan 1085 genelge ve bu mahiyetteki dağıtımlı yazı yürürlükten kaldırıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Genelgede, mevcut mevzuatta basitleştirme ve sadeleştirme yapılmasının yanı sıra kırtasiyeciliğe yol açan düzenleyici işlemlerin yürürlükten kaldırılması ve kullanıcıların kolay erişiminin sağlanmasının büyük önem taşıdığı belirtildi.
Mezkur Kanun'un 2'nci maddesinin (d) bendinde “Mevzuat hazırlama usul ve esasları ile ilgili ilkeleri tespit etmek ve geliştirmek, yürürlükte bulunan mevzuatın sicillerini tutmak, kodlamak, tek metin haline getirmek, bilgi işlem sistemi içinde takip etmek ve yayınlamanın” Başbakanlığın görevleri arasında sayıldığı anımsatılan genelgede şunlar kaydedildi:
“Bu görevden hareketle, bu güne kadar yayımlanmış bulunan Başbakanlık genelgelerinin, günümüzün teknolojik imkanlarından da yararlanılarak kayıt altına alınması, her birinin güncelliğinin belirlenmesi, yürürlükte bulunanların toplu halde sunumunun sağlanması, uygulama alanı kalmayanların yürürlükten kaldırılması ve bürokratik işlemlerin azaltılması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda;

1. Sadece belli bir tarihe veya döneme mahsus olarak yayımlanması nedeniyle artık uygulama alanı kalmayan,
2. Güncelliğini yitirdiği veya yayımlanma amacı gerçekleştiği halde yürürlükten kaldırma işlemi yapılmayan,
3. Aynı konuda daha sonra başka bir genelge veya farklı bir mevzuatla düzenleme yapıldığı halde yürürlükten kaldırma işlemi yapılmayan, toplam bin 85 adet genelge ve genelge mahiyetindeki dağıtımlı yazının yürürlükten kaldırılması uygun görülmüştür.”

Genelge eklerinde de yürürlükten kaldırılan genelge ve genelge mahiyetindeki dağıtımlı yazılar ile yaşanan tereddütler nedeniyle daha önce yürürlükten kaldırılmış olan genelgeler ve bunları kaldıran mevzuata ilişkin bilgilere yer verildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious