118 kanun yürürlükten kaldırılıyor

  • Giriş : 26.04.2007 / 00:00:00

Uygulama imkanı kalmayan 118 kanunun yürürlükten kaldırılmasını öngören tasarı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Kabul edilen tasarıyla yürürlükten kaldırılan kanunlardan en ünlüsü, Marshall Planı Çerçevesi Dahilinde Elde Edilecek Yardımların Bütçe ve Hazine Hesaplarına İntikal Şekline İlişkin Kanun.

Uygulamadan kaldırılan kanunlar şöyle: ''Taşocakları Nizamnamesine Müzeyyel Kanun, Yerli Kumaştan Elbise Giyilmesine Dair Kanun, Tababeti Adliye Kanunu, Tasarruf Sandıkları Hakkında Kanun, Merinos Koyunları Yetiştirilmesi ve Islah Edilmiş Pamuk Tohumu Üretilmesi Hakkında Kanun, Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanun, İskelelerin Ne Suretle İdare Edileceğine Dair Kanun, Kan Gütme Sebebiyle İşlenen Adam Öldürme ve Buna Teşebbüs Cürümleri Failleri Hısımları Hakkında Tatbik Olunacak Muameleye Dair Kanun, Yazılı ve Basılı Evraklardan Kesekağıdı Yapılmamasına Dair Kanun, Amerika Birleşik Devletlerince Türkiye'ye Yapılacak Yardımdan Münhasıran Milli Savunma İhtiyaçları İçin Sağlanacak Maddelerin Vergi Muaflıkları Hakkında Kanun, Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edilecek Topraklar Hakkında Kanun, Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi ve Marshall Yardım Planı Çerçevesi Dahilinde Temin Edilen Yardımlar Karşılığı Türk Lirasından Bütçeye Taalluku Gerekenlerin Bütçe Hesaplarına İntikal Şekli Hakkında Kanun, Türk Vatandaşlarının TBMM'ye Dilekçe ile Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasının Düzenlenmesine Dair Kanun, Deniz Kuvvetlerine Yabancı Memleketlerden Harb Gemileri, Harb Gemisi Cihaz ve Silahları ve Harb Gemisi İnşa Malzemesi Satın Alınmasına Dair Kanun, İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfiyesi Hakkında Kanun, Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyelerinin Hızlandırılması Hakkında Kanun, Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlere ve Bunlarla İlgili Kişilere Uygulanacak Ceza Hükümleri Hakkında Kanun, Lastik Tekerlekli Traktörlerin Tescili İçin Süre Verilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulüne Dair Kanun, Kıymetli Maden ve Ziynet Eşyası Beyanı Hakkında Kanun, Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun.''

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious