14 milyon kişi risk altında

  • Giriş : 26.03.2007 / 00:00:00

Karaburun ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Mordoğan beldesinde "Ruh Sağlığı" konulu bir konferans düzenlendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Konferansa konuşmacı olarak Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şubesi İkinci Başkanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalında görevli uzman psikiyatrist Dr. Halis Ulaş katıldı.

Uz. Dr. Ulaş, Türkiye'de yaklaşık 14 milyon kişinin ruh hastalıklarına yakalanma riski altında olduğunu söyledi.

Herhangi bir psikiyatri hastalığının Türkiye'de görülme ihtimalinin yaklaşık yüzde 20 olduğunu belirten Ulaş, "Bilimsel araştırma sonuçları ele alındığında, ülkemizde her 5 kişiden birinin yaşamının bir döneminde ruh hastalıklarına yakalanması sözkonusu olacaktır. Son yıllarda büyük şenirlerdeki güvenlik problemleri, yaşam stresi, şiddet olgusu ve sosyoekonomik olumsuzluklar, ruh hastalıklarında artışa sebep olmaktadır." dedi.

Dr. Halis Ulaş, yoksullukla ruh hastalıkları arasında ilişki bulunduğunu, gelir seviyesi düşük toplum kesimlerinde görülme oranının arttığını kaydederek, "Yoksulluğun ve sosyoekonomik olumsuzlukların büyük oranda görüldüğü ülkelerde ruh hastalıklarının da buna paralel olarak arttığı dikkat çekmiştir. Ülkemiz de dahil olmak üzere yoksulluğun görüldüğü varoş bölgelerinde ruh hastalıkları, sosyoekonomik ve sosyokültürel seviyesi yüksek bölgelere göre daha çok görülmektedir. Ruh sağlığı hizmetlerinin herkese eşit, ulaşılabilir ve ücretsiz olarak sunulabilmesi için devletin üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmesi gerekir." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ruh sağlığıyla ilgili bir politikası ve kanunu bulunmadığını ifade eden Dr. Ulaş, oysa geri kalmış olarak nitelendirilen Zambiya, Zimbabve, Burkina Faso, Togo ve Kenya gibi Afrika ülkelerinde bile ruh sağlığı kanun ve yönetmelikleri bulunduğunu vurguladı.

Ulaş, Türkiye'de sağlık hizmetlerine ayrılan toplam bütçenin gayri safi yurtiçi hâsılanın yaklaşık yüzde 6.5'ini oluşturduğunu belirterek, "Gelişmiş ülkelerde toplam sağlık bütçesinin yaklaşık yüzde 10'u ruh sağlığı hizmetlerine ayrılmışken Türkiye'de bunun için planlanmış ayrı bir bütçe bulunmamaktadır. Bu durum, ülkemizdeki ruh hastalıklarını çözümsüzlüğe götürmektedir. TBMM'de taslak olarak bekletilen Ruh Sağlığı Kanunu'nun bir an önce çıkarılması gerekmektedir." dedi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious