1412 YTL'lik geçim yardımı geliyor

1412 YTL'lik geçim yardımı geliyor.12757
  • Giriş : 12.12.2008 / 22:01:00
  • Güncelleme : 12.12.2008 / 22:05:34

Hükümet seçim öncesinden yeni bir sosyal yardım projesi üstünde çalışıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Türkiye'de son rakamlar her 5 kişiden birinin yoksul olduğunu ortaya koydu. Yoksulluk oranının giderek artması karşısında sosyal yardım sistemi yeni baştan ele alınıyor.

Hükümetin görevlendirmesiyle SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı 51 maddelik tasarı taslağı, kurum içinde ilgili birimlerde tartışmaya açıldı.

FAKİRLİK TANIMINI DEVLET YAPACAK

Henüz taslak niteliğindeki tasarıya göre fakirlik tanımını devlet yapacak. Bu tanım içinde yer alanlara ait bir “muhtaçlar veri tabanı” oluşturulacak. Belediyeler de dahil olmak üzere tüm kamu kurumlarının yaptığı yardımlar tek elde toplanacak. Fakirlik tanımına göre ve fakirlik veri tabanında yer alanlara yardım yapabilecek.

SOSYAL KALKINMA FONU KURULACAK

Sosyal yardımlarla ilgili uygulamadaki tüm işlemleri ise SGK bünyesinde kurulacak olan Sosyal Kalkınma Genel Müdürlüğü yürütecek. Ayrıca devletin fakirlere yardımdan sorumlu tek yetkili koruluşu olarak “Sosyal Kalkınma Fonu” kurulacak.

YARDIMLAR TEK MERKEZDEN YAPILACAK

Yeni dönemde yaşlılık aylığı ve yeşil kart üzerinden yürütülen sağlık yardımı da dahil olmak tüm yardımlar tek bir merkezden, Fon'dan dağıtılacak. Belediyeler dahil tüm kurumlar sosyal yardımları Fon'un ölçülerine göre yardım yapabilecek.

SOSYAL YARDIMLAŞMA MÜDÜRLÜĞÜ FONA DEVREDİLECEK

Bu kapsamda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü de kapatılacak. İl ve ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları da kurumun taşra teşkilatı olarak, Fon'a devredilecek.

Yasal olarak sosyal yardım dağıtma yetkisine sahip sivil toplum kuruluşları ile özel vakıf ve dernekler de devletin denetiminde ve gözetiminde yardım yapabilecek.

KURUMLAR KENDİ KRİTERLERİNE GÖRE YARDIM YAPAMAYACAK

Tasarı, kurumların kendi belirledikleri kriterlere göre yaptığı yardımları engelleyecek. Tasarının bu haliyle yasalaşması durumunda belediyeler de dahil hiçbir kurum, Fon'un veri tabanında olmayan yani devlet tarafından “muhtaç” olarak belirlenmemişlere sosyal yardım yapamayacak. Belediyeler ve tüm kurumlar kendi ellerindeki yardım alanların listesi ile bilgilerini Sosyal Kalkınma Genel Müdürlüğü'ne de bildirmek zorunda olacak.

EN ÖNEMLİ SORUN KOORDİNASYON EKSİKLİĞİ

Mevcut sistemi tamamen değiştiren tasarının gerekçesinde, mevcut sosyal yardım sisteminin en önemli eksikliğinin kurumsal yapıdaki çok başlılık, parçalanmışlık ve sosyal yardımları yürüten kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği olduğu belirtildi. Sosyal yardımlarda kamu kaynaklarının etkin kullanılması ilkesine ters düşüldüğü vurgulananarak yeni sistemde Türkiye'de yeni bir “muhtaçlık kriteri” belirleneceği, böylece mükerrer yardımların önleneceği ifade edildi.

8SUTUN

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*