2 bin 500 Kuran öğreticisi alınacak

  • Giriş : 31.10.2006 / 00:00:00

Diyanet İşleri Başkanlığı, kuruma 2 bin 500 Kısmi Zamanlı Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi alacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kuran kurslarında Kuran kursu öğreticisi ihtiyacının karşılanması amacıyla, 2006-2007 eğitim - öğretim yılında (yaz Kur’an kursu öğretimi dahil) 10 ayı geçmemek üzere, 2 bin 500 kişinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Kuran kursu öğreticisi olarak geçici personel statüsünde çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar ile ödenecek ücretlerin belirlenmesi amacıyla hazırlanan karar uyarınca, istihdam edilecek kısmi zamanlı geçici Kuran kursu öğreticileri Kuran kursu öğreticiliği yeterlik belgesine sahip olacak.

Karara göre, Kuran kursu öğreticileri, öğrenim durumu bakımından öncelik sırasına göre, ilahiyat fakültesi mezunları, ilahiyat meslek yüksek okulu veya ilahiyat ön lisans mezunları, hafızlık belgesine sahip imam-hatip lisesi mezunları, imam-hatip lisesi mezunları arasından Diyanet İşleri Başkanlığınca seçilecek.

Belirlenen öğrenim durumu itibarıyla geçici öğretici ihtiyacının karşılanamaması durumunda, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek öğrenim durumuna göre geçici öğretici çalıştırılabilileceği de belirtilen karar çerçevesinde kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak Kuran kursu öğreticileri için haftalık çalışma süresinin, gündüzlü Kuran kurslarında bir öğretim gününden az, beş öğretim gününden fazla, yatılı Kuran kurslarında ise, bir öğretim gününden az, altı öğretim gününden fazla olamayacağı kaydadildi.
Her beş ders saatinin bir öğretim günü olarak hesaplanacağı bildirilen kararda, bir öğretim günü için ödenecek brüt ücretin 40 YTL olacağı belirtildi.
Karara göre, çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Devlet memurları için suç sayılan fiil ve hareketler kısmi zamanlı geçici Kuran kursu öğreticileri için de geçerli olacak.

SÖZLEŞME TEK TARAFLI İPTAL EDİLEBİLECEK
Görevlerinde başarısız oldukları tespit edilen kısmi zamanlı geçici Kuran kursu öğreticilerinin, il/ilçe müftülüklerince uyarılabileceği gibi sözleşmeleri tek taraflı olarak da feshedilebilecek. Ayrıca, taraflar bir ay önceden yazılı ihbar ile sözleşmenin feshini isteyebilecekler.

ÖĞRETİCİYE FARKLI ADDA ÜCRET ÖDEME YASAĞI
Hizmet sözleşmesinin feshinde ihbar, kıdem veya sair adlar altında herhangi bir tazminat ödenmezken, kurumda ilgili ders için yeteri kadar kadrolu personel bulunmasına rağmen geçici personel istihdam edilmesi ya da geçici personele görev yaptığı öğretim günü sayısına tekabül eden ücretten fazla ödeme yapılması halinde sorumluluk müteselsilen mutemet, şef, Kuran kursu müdürü ve il/ilçe müftüsüne ait olacak. Bu Karar kapsamında kısmi zamanlı geçici Kuran kursu öğreticisi olarak çalıştırılacaklara bu görevleri dışında başka bir iş verileyecek, Kur’an kursu öğreticisi olarak çalıştırılanlara sözleşmede yer alan ücret dışında herhangi bir ad altında ödeme de yapılamayacak.
Karara göre, Kuran kursu öğreticilerinin isteği üzerine, eşinin doğum yapması halinde 2 gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde her olay için 3’er gün ücretli mazeret izni verilebilecek.
Kısmi zamanlı geçici Kuran kursu öğreticilerinin sözleşme süresinin, 10 ayı geçmemek üzere bir öğretim yılı (yaz Kur’an kursu öğretimi dahil) ile sınırlı olduğuna işaret edilen kararda, “Bu şekilde çalıştırılacakların tip sözleşme örneklerinin Maliye Bakanlığına vize ettirilmesi zorunludur. Vize işlemi yapılmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz" denildi.


Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious