20 bin gence iş kapısı açılıyor

  • Giriş : 07.10.2006 / 00:00:00

Hükümet, 20 bin polisin alınmasına ilişkin kanun tasarısının ardından şimdi de işsizlere yönelik ikinci bombasını patlattı. 20 bin geçici memurun alınması için düğmeye basıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik


Hükümet, Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun uygulamaya girmesine ilişkin veri derleme ve benzeri işler ile diğer hizmetler için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı merkez ve bölge teşkilatlarında 20 bin kişinin çalıştırılmasına karar verdi. Çalışanlar ister parça başı isterlerse aylık olarak maaş alacak. Karar gereğince istihdam edilecek geçici personel, sosyal güvenlik mevzuatı yönünden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabii olacak. Bakanlar Kurulu kararı Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in onayı ile yürürlüğe girdi.

ÜCRET NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, merkez ve bölge teşkilâtlarında istihdam edilecek 20 bin personele, tahsil dereceleri ve nitelikleri dikkate alınarak aylık asgari ücret tutarının altında olmamak kaydıyla üniversite mezunlarına brüt 764, net 541 YTL ücret ödenecek. Lise ve dengi okul mezunları ise net olarak aylık 445 YTL maaş alacak. Ancak mesai paraları ile birlikte hem üniversite hem de lise mezunlarının eline bin YTL’nin üzerinde para geçecek. Parça başı ücret verilmesi halinde, yerleşim yerinin özellikleri dikkate alınarak adrese dayalı nüfus kayıt sistemi bilgi formu derleyenlere form başına en fazla 1 YTL, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi bilgi formu veri girişi yapanlara form başına en fazla 0,50 YTL olmak ve günlük en fazla 30 YTL’yi aşmamak üzere brüt ücret ödenecek.

ÖDEME AYIN 14’ÜNDE

Ödemeler, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 14’ünde yapılacak. Hizmet sözleşmesinin iş bitiminden önce sona erdirilmesi halinde çalışılan günlere ilişkin hesaplanan ücret, ayrılma tarihini takip eden aybaşında ödenecek. Geçici personel, çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri dikkate alınacak. Ancak geçici personel, kendisine verilen görevleri çalışma saatine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorunda olacak. Geçici personele normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacağı çalışmalar karşılığında herhangi bir ek ücret ödenmeyecek.

SİSTEM NE GETİRİYOR?

20bin kişiye iş imkânı sağlayacak Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Türkiye’de bir dönemin daha kapanmasına neden olacak. Yeni sistem sayesinde nüfus sayımlarında "eve kapanma" dönemi tarihe karışacak. Seçmen listelerinin belirlenmesi sırasında ortaya çıkan "taşıma seçmen" olarak adlandırılan durum ve mükerrer oy kullanma bitecek. Sistem sayesinde, yatırımlar sağlıklı olarak planlanabilecek ve doğru adres bilgileri edinilebilecek. Sistem, günlük veya haftalık olarak yapılabilecek sayımlara da imkân sağlayacak. Bu yolla herhangi bir ilçe veya köydeki nüfusu yaşlarına varıncaya kadar tespit etmek mümkün olacak. Nüfus Kayıt Sistemi’nde çalışacak geçici personel, istihdam edildiği sürece kazanç getirici başka bir işte çalışamayacak. Geçici personele; isteği üzerine, eşinin doğum yapması, kendisinin evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için 3 gün ücretli mazeret izni verilecek.

ŞARTLAR KOLAYLAŞIYOR İŞSİZLİK MAAŞI ARTIYOR

Bugüne kadar alması sıkı kurallara bağlı olan işsizlik maaşında şartlar kolaylaştırılıyor. Hükümet işsizlik fonundan yararlanmak için uygulanan ’son bir yılda kesintisiz 4 ay çalışma zorunluluğu’nu kaldırmaya hazırlanırken, işsizlik maaşının artırılması da gündeme geldi.

KURALLAR DEĞİŞİYOR

İşsizlik Sigortası Fonu kurulurken amaç işsizlere belli bir süre verilecek maaş ile destek olmaktı. Ancak fon tam olarak amacına ulaşamadı. Çünkü uygulamadan yararlanmak için getirilen katı kurallar yüzünden maaş bağlananların sayısı az sayıda kaldı. Bugüne kadar 22 milyar YTL para biriken Fon’dan 2006 yılı boyunca maaş bağlananların sayısı sadece 886 oldu. Hükümet gelen eleştiriler üzerine Fon’un katı kurallarını değiştirmek için çalışma yapıyor. Öncelikle işsizlik maaşı alabilmek için son bir yılda kesintisiz 4 ay çalışmış olma ve yine son üç yıl içinde en az 600 gün prim ödemis olması koşulu değiştirilecek. Şimdilik bu sürenin nasıl belirleneceği belli değil. İşsizlik sigortasına yönelik olarak sendikalardan gelen bir diğer eleştiri ise maaşın düşük olması. İşsizlik maaşı hesaplanırken, son dört ay içinde prime esas kazanca göre günlük ortalama kazanç belirleniyor, ardından bunun yarısı maaş olarak ödeniyor. Bu hesaba göre iki yıl boyunca kesintisiz çalışılmış olsa dahi işsizlik maaşı asgari ücretin iki katını aşamıyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious