20 bin memura sicil affı geliyor

  • Giriş : 22.06.2006 / 00:00:00

TBMM Genel Kurulu'nda, memurlar ve diğer kamu görevlilerine 23 Nisan 1999 tarihinden 14 Şubat 2005 tarihine kadar verilen disiplin cezalarının affedilmesini öngören tasarı kabul edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Görüşmeleri geceyarısından sonra tamamlanan tasarıya göre, devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezalarıyla 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre verilen yer değiştirme ve meslekten çıkarma cezaları; emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları, kapsam dışında bırakılıyor.

Tasarıda, Şemdinli iddianamesini hazırlayan Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya'yı kurtaracak bir düzenleme yer alıp almayacağı uzun süre tartışma konusu olmuştu. CHP'liler, AK Partili bazı milletvekillerinin, Savcı Ferhat Sarıkaya'yı da tasarının kapsamına almak için kendilerine teklif getirdiğini iddia etmişti. Ancak, Hakimler ve Savcılar Kanununa göre verilen yer değiştirme ve meslekten çıkarma cezaları af kapsamı dışında bırakılınca Savcı Sarıkaya kapsam dışı kaldı.

Tasarıya göre, 23 Nisan 1999 tarihinden 14 Şubat 2005 tarihine kadar verilen disiplin cezalarının affedilecek ve bu tarihler arasında işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılamayacak. Devam eden disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılacak ve kesinleşen disiplin cezaları uygulanmayacak.

Af hükümleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Yasası, Uzman Jandarma Yasası, Uzman Erbaş Yasası ile Askeri Hakimler Yasasına tabi personel hakkında uygulanmayacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious