20 bin polis alınacak

  • Giriş : 10.03.2007 / 00:00:00

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne toplam 20 bin kadro alınacak

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

“Büyükşehir Belediyeleri Yasası, Belediye Yasası, İl Özel İdaresi Yasası ve Mahalli İdare Birlikleri Yasası’ndan Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa” Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne toplam 20 bin kadro alınacak

“Büyükşehir Belediyeleri Yasası, Belediye Yasası, İl Özel İdaresi Yasası ve Mahalli İdare Birlikleri Yasası’ndan Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa”, “Genel Kadro ve Usulü Hakkında Yasa Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Emniyet Genel Müdürlüğü’ne Ait Bölümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa” ve “İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tlertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Yasada Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa” Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 20 bin kadro alınmasını öngören yasaya göre, kadro açığını gidermek üzere, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 20 bin polis memuru alınacak.

BELEDİYELERE YETKİ

Yerel yönetimlerle ilgili yasalarda yapılan değişiklikle, havaalanlarında işyeri açma ruhsatı verme yetkisi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde olacak. Yasayla, sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere her türlü ruhsat verme yetkisi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nde olacak.

Yasaya göre, büyükşehir belediyesi sınırlarına giren belediyelerin yürütmekte olduğu su, kanalizasyon, katı atık, ulaşım, her çeşit yolcu, yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık, itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere taşınmaz malları büyükşehir belediyesine devredilecek. Büyükşehir belediyesi sınırlarına giren belediyelerin yasaların verdiği yetkiye dayanarak yürütmekte oldukları toplu taşıma ve ulaşım hizmetleri Büyükşehir belediyesi toplu taşım ve ulaşım sistemine dahil olacak. Devir işlemleri valiliklerce teşekkül edecek komisyonlarca yürütülecek. Birleşme, katılma veya tüzel kişiliğin kaldırılması sonucunda, yeni nazım ve uygulama planı yapılamayacak. Bu belediyelerin taşınmazlarının satılması, borçlanma yapılması İçişleri Bakanlığı'nın onayına tabi olacak.

Yasayla, mahalli idare birlikleri tarafından yapılan ihalelerdeki yasak fiil veya davranışlarla cezalara ilişkin hususlarda Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanacak. Yasaklamaya konu fiil veya davranışları TCK'ya göre suç teşkil eden gerçek ve tüzel kişiler hakkında TCK hükümlerine göre cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.

ŞEREF AYLIĞI ÇOCUKLARA GEÇECEK

“İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Yasada Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa” ise vefat eden gazilerin eşlerinin ölmesi halinde maaşlarının çocuklarına devredilmesi ve gazilerin yararlanacağı kamu araçlarının özelleştirilmesi halinde kendilerine tanınan sosyal hakların aynen devamı gibi düzenlemeler öngörüyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious