2009 bütçe çalışmaları başladı

2009 bütçe çalışmaları başladı.11282
  • Giriş : 21.07.2008 / 04:31:00
  • Güncelleme : 21.07.2008 / 00:15:30

Kamu kuruluşları, 2009 bütçelerini hazırlamak için kolları sıvadı. Bütçe hazırlıklarında yüzde 7.5'lik enflasyon ile yüzde 5'lik büyüme baz alınacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Maliye Bakanlığı kamudan, genel bütçede 243, özel bütçede ise 15,5 milyar YTL'lik ödenek sınırı içinde kalınmasını istedi.

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan da, bütçe çağrısında, 2009-2011 yıllarını kapsayan çok yıllı bütçeleme döneminde de mali disiplinden taviz verilmeyeceğini belirtti.

Bu dönemde de faiz dışı fazlanın en önemli önceliklerden biri olacağını vurgulayan Unakıtan, maliye politikası uygulamalarında makroekonomik istikrarın ve dengenin güçlendirilmesine odaklanılacağını ve ekonomik programın kararlı bir şekilde uygulanmasına devam edileceğini kaydetti.

Unakıtan, bu dönemde eğitim, sağlık, sosyal nitelikli ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik harcamalara daha fazla önem verileceğini belirterek, toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi, beşeri sermayenin niteliklerinin geliştirilmesi ve gelir dağılımının düzeltilmesi yönündeki politikaların sürdürüleceğini bildirdi.

Bu dönemde Genel Sağlık Sigortası'nın uygulamaya gireceğini de anımsatan Unakıtan, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılarak kalitesinin artırılmasının öncelikli hedefleri oluşturduğunu vurguladı.

"Teklifler orta vadeli plana uygun hazırlansın"

Orta ve uzun vadede ekonominin verimliliğini ve üretken yapısını destekleyen altyapı yatırımlarına ağırlık verileceğine işaret eden Maliye Bakanı, GAP'ta yer alan projeler için gerekli kaynağın, diğer bölgesel kalkınma projelerine de gerekli desteğin sağlanacağını bildirdi.

Bu 3 yıllık dönemde tarımsal desteklemelere alan ve ürün temelinde farklılaştırma esasına dayalı olarak devam edileceğini belirten Unakıtan, kayıtdışı ekonomiyle mücadele çalışmaların da teknolojik altyapının güçlendirileceğini vurguladı.

Unakıtan, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının özendirilmesi, istihdam ve ihracatın teşvik edilmesi, yüksek katma değerli ürün üretme kapasitesinin geliştirilerek, ekonominin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulmasının vergi politikasının temel öncelikleri arasında yer alacağına işaret etti.

Unakıtan, kamu idarelerinden tekliflerini hazırlarken "orta vadeli program ve orta vadeli mali plana" uygun olarak hizmet önceliklerini iyi belirlemelerini ve kaynak dağılımını sağlıklı bir şekilde yapmalarını da istedi.

Bütçeler nasıl hazırlanacak?

Kamu kuruluşlarının 2009 yılı bütçe tekliflerini hazırlarken dikkat edecekleri ve uyacakları ilkeler de şu şekilde belirlendi:

* Yıl sonu tüketici fiyatları endeksindeki artış yüzde 7,5, büyüme oranı ise yüzde 5 olarak dikkate alınacak. Yatırım ödeneklerindeki ortalama dolar kuru ise 1,435 YTL olacak.

* Yurtiçi ve özellikle yurtdışı görevlendirmelerde azami tasarruf anlayışı esas alınacak.

* Eğitim ve dinlenme tesisleriyle benzeri sosyal tesislerin işletme giderlerinin kendi giderleriyle karşılanacak. Zorunlu haller dışında ödenek istenmeyecek.

* Temizlik ihaleleri için bir önceki yıl ihale kapsamında çalıştırılan eleman sayısı aşılmayacak.

* Hizmet alımı suretiyle güvenlik hizmetlerini karşılayacak kurumlar, valilik tarafından belirlenen özel güvenlik görevlisi sayısını aşmayacak.

* Hizmetler mevcut hizmet binasında sürdürülecek. Kesinleşmiş mahkeme veya tahliye kararı olan hizmet binaları dışında yeni kiralama, satın alma veya yeni inşaatlar için ödenek istenilmeyecek.

* Telefon, mobil telefon, uydu bağlantılı mobil telefon, faks ve benzeri haberleşme imkanları için ödenek talep edilirken azami tasarruf anlayışıyla hareket edilecek. Mevcut cihazların ekonomik kullanımı sağlanacak.

* Personelin işe gidiş ve gelişine yardımcı olmak amacıyla ilave servis aracı kiralanmasına ilişkin ödenek teklif edilmeyecek.

* Taşıt giderleri, asgari seviyeye indirilecek. Kaynaklar savurganlığa yol açmadan bütçe olanaklarıyla uyumlu biçimde kullanılacak. Kurumun öncelikle şoförsüz taşıt kiralaması tercih edilecek.

* Temsil, ağırlama, tören, fuar, kongre ve benzeri etkinlikler için katılım sayısı asgari düzeyde tutularak ödenek talep edilecek.

* Döşeme ve demirbaş alımında demirbaş standardizasyonu ilkelerine uyulacak ve mevcut imkanlarla yetinme gayreti içinde olunacak.

* Lisans üstü eğitim-öğretim için yurt dışına gönderilecek araştırma görevlisi sayısı 2009 yılı için 80'i geçmeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2009 yılında yurtdışına ilk defa gönderilecek burslu öğrenci sayısı 50'yi aşmayacak.

Kurum bütçeleri ay sonuna kadar gönderilecek

Bu arada Bütçe Hazırlama Rehberi'ne göre, merkezi yönetime tabi kamu idareleri, tüm ödenek tekliflerini 31 Temmuz 2008 tarihi mesai bitimine kadar Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne teslim edecek.

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ise bütçe tekliflerine 26 Eylül 2008 tarihine kadar TBMM'ye verecek. Bir örneğini de Maliye Bakanlığı'na iletecek.

Sosyal Güvenlik Kurumları'nın bütçeleri de, Merkezi Yönetim Bütçe Kanun tasarısına eklenerek Maliye Bakanlığı'na gönderilecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*