2009 yılında hangi vergiler artacak?

2009 yılında hangi vergiler artacak?.14290
  • Giriş : 24.12.2008 / 09:45:00

Maliye, yeni yılda vergi oranları ve değerli kağıt ücretlerine zam yaptı. Buna göre cep aboneliği vergisi 31.10 TL’ye çıktı. Pasaport 90, trafik belgesi 40 ve motorlu araç tescil belgesi de 30 TL oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

MALİYE Bakanlığı, yeni yılla birlikte bazı vergi ve değerli kağıtlardan alınan ücretlere zam yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni oranlara göre mobil telefon aboneliği ilk kez yapıldığında alınan özel iletişim vergisi maktu tutarı 1 Ocak 2009'dan itibaren 27.80 YTL'den 31.10 YTL'ye çıkarıldı. Değerli kağıtlar tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri de, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranı nispetinde artırıldı.

Buna göre yeni yılda, pasaportlar için 90 TL, nüfus cüzdanları için 3 TL, motorlu araç tescil belgesi için 30 TL trafik belgesi için 40 TL, her bir banka çeki için 2 TL, protesto, vekaletname ve senet için 6.50 TL ve noter kağıtları için de 3 TL ödenecek. Belediye Gelirleri Kanunu genel tebliğine göre, 2009 yılında konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 20 Kuruş, diğer belediyelerde 16 Kuruş olarak hesaplanacak.

TEBLİĞ YAYINLANDI

KATMA Değer Vergisi (KDV) ve Gelir Vergisi gibi kalemlerle ilgili yeni oranlarla ilgili tebliğler dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. KDV genel tebliğine göre, indirimli orana tabi işlemlerden doğan katma değer vergisi iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi tutarının iade yapılamayacak kısmı ile ilgili olarak 2008 yılında geçerli olan 11.600 YTL tutarındaki sınır, 2008 yılına ilişkin yeniden değerleme oranında artırılarak 2009 yılı için 13.000 TL olarak uygulanacak.

KİRA İSTİSNASI 2 BİN 600 TL

GELİR Vergisi Kanunu'nda öngörülen; mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2009 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 2.600 TL, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 10 TL, sakatlık indirimi tutarları; birinci derece sakatlar için 670 TL, ikinci derece sakatlar için 330 TL, üçüncü derece sakatlar için 160 TL, basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 4.300 TL, diğer yerlerde 3.000 TL olarak belirlendi. Aynı yasa ile ilgili olarak 2009 yılında; değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı ise 7 bin 600 TL, arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 17.900 TL, tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı da 1.070 TL olarak tespit edildi. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler de (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırıldı.

İŞTE 2009'UN VERGİLERİ

Vergi 2009

Cep 31.10

Pasaport 90

Trafik belgesi: 40

Motorlu araç tescil 30

Nüfus cüzdanı: 3

Çevre vergisi: 20 Krş

KDV indirim sınırı: 13.000

Kira istisna tutarı: 2.600

Sakatlık indirimi 1. 670

Değer artışı istisnası: 17.900

Beyan sınırı: 1.070

Bonoda vergi indirim oranı yüzde 64.9 oldu

MALİYE Bakanlığı, 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde indirim oranını 2009 için yüzde 64.9 olarak belirledi. Maliye Bakanlığı'nın 270 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Gelir Vergisi Kanunu'nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86'ncı maddelerinde yer alan had ve tutarlar 2008 yılı için yüzde 12 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenen ve 2009 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar tespit edildi. Ayrıca, işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulaması olmayacak. 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan tahvil ve bonolardan elde edilen gelirlere ilişkin istisna uygulaması 31 Aralık 2007'de son bulduğundan, 1 Ocak 2008'den itibaren bu kıymetlerin faiz gelirleri ve diğer kazançlarla ilgili olarak istisna uygulanması söz konusu olmayacak.

Emlak yüzde 6 arttı

Emlak Vergisi tebliğine göre ise bina, arsa ve arazi vergi değerleri Emlak Vergisi Kanununda öngörülen maddeye göre yüzde 6 oranında arttı. Emlak vergisi tebliğine göre vergi miktarı, yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılıyor. Bu nedenle 2009 yılı için emlak vergisi oranları yüzde 6 oranında artırılmış oldu.

Yeni yılda vergiler, yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 12 artacak. Emlak vergisine tabi değerler ise yeniden değerleme oranının yarısı kadar, yani yüzde 6 artış görecek. 2009'da vergiler, değerli kâğıt bedelleri, harçlar şöyle olacak:

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*