23 ili paylaşan 8 kalkınma ajansı

23 ili paylaşan 8 kalkınma ajansı.7741
  • Giriş : 23.11.2008 / 08:45:00

Bakanlar Kurulu’nun “Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar”ı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konuldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Hükümet, 23 ili kapsayan 8 bölge bölge kalkınma ajansı kurdu.
Buna göre İstanbul, Karaman-Konya, Amasya-Çorum-Samsun-Tokat, Bayburt-Erzincan-Erzurum, Bitlis-Hakkari-Muş-Van, Adıyaman-Gaziantep-Kilis, Diyarbakır-Şanlıurfa ve Batman-Mardin-Şırnak-Siirt bölge kalkınma ajansları kuruldu.
Kalkınma kurulu, illerin dengeli şekilde temsilini sağlayacak yapıda toplam yüz üyeden oluşacak. Kalkınma kurulunda, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşları temsil edilecek.

Kalkınma kurulunda illerin toplam üye sayıları, iki ilden oluşan Düzey 2 bölgeleri için 25, üç ilden oluşan Düzey 2 bölgeleri için 20, dört ilden oluşan Düzey 2 bölgeleri için ise 15 üye taban olarak kabul edilerek ve geriye kalan üye sayısı, illerin 2007 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları doğrultusunda bölgedeki nüfus oranlarına göre dağıtılarak belirlendi.

İli temsil edecek kuruluşlar ile bunların temsilci sayılarını gösteren kalkınma kurulu listeleri, Ek-2 sayılı tabloda gösterildiği şekilde belirlendi. Bu belirlemede, ilgili valilik görüşleri ile söz konusu kuruluşların; il içerisindeki etki ve etkinlikleri, misyonları ve ili temsil yetenekleri, ilin ve bölgenin kalkınmasına sağlayabilecekleri muhtemel katkılar ve sahip oldukları üye sayıları gibi hususlar dikkate alındı.
Kalkınma kurulu üyeleri, Kararın yayımlandığı tarihten itibaren dört yıl için görev yapacaklar. Bu sürenin sonunda veya ihtiyaç duyulduğunda Bakanlar Kurulu, kalkınma kurulunda temsil edilecek kurum ve kuruluşları yeniden belirleyebilecek.

Kalkınma kurulunda temsili öngörülen kurum ve kuruluşlar, kalkınma kurulunda görev yapacak temsilcilerinin adlarını, görevlerini, eğitim durumlarını, yerleşim yeri bilgilerini ve istenecek diğer kişisel bilgileri, en geç üç hafta içinde valiliklere bildirecekler. Bu süre içinde temsilcilerini bildirmeyen kuruluşlar ile feshedilen veya fesh olunan kuruluşların kalkınma kurulu üyeliği sona erecek, kalan süre bu kuruluşların yerine her il için yedek üyelerce tamamlanacak.

Ajanslarda ilk takvim yılı için en fazla 30 uzman personel ve 6 destek personeli olmak üzere toplam 36 personel istihdam edilebilecek.


Kurulan kalkınma ajansları, kapsadığı iller ve merkezleri
Düzey 2 Kapsadığı
Bölgesi İller Merkezi
------- -------------------------------- --------
TR10 İstanbul İstanbul
TR52 Karaman, Konya Konya
TR83 Amasya, Çorum, Samsun, Tokat Samsun
TRA1 Bayburt, Erzincan, Erzurum Erzurum
TRB2 Bitlis, Hakkari, Muş, Van Van
TRC1 Adıyaman, Gaziantep, Kilis Gaziantep
TRC2 Diyarbakır, Şanlıurfa Diyarbakır
TRC3 Batman, Mardin, Şırnak, Siirt Mardin

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*