2B'lerin satışı Anayasa Mahkemesi'nde

2B'lerin satışı Anayasa Mahkemesi'nde.9773
  • Giriş : 07.05.2009 / 21:29:00

2B arazilerinin satışını öngören bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini esastan görüşmeye karar verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Anayasa Mahkemesi, Hazine adına orman dışına çıkarılan 2B arazilerinin satışını öngören 5831 sayılı ''Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini esastan görüşmeye karar verdi.

CHP, Kanun'un, 5. maddesiyle 6831 sayılı Orman Kanunu'na eklenen ek madde 10'un, 8. maddesiyle 3402 sayılı Kadastro Kanunu'na eklenen ek madde 4'ün, 1. fıkrasının ''fiili kullanım durumları dikkate alınmak ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle'' bölümünün, 8. maddesiyle 3402 sayılı Yasa'ya eklenen ek madde 4'ün 4. fıkrasının 1. tümcesinin, 8. maddesiyle 3402 sayılı Yasa'ya eklenen ek madde 4'ün 5. fıkrasının iptali yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açmıştı.

Yüksek Mahkeme, bugünkü toplantısında, davayla ilgili ilk incelemesini tamamladı ve davayı esastan görüşmeye karar verdi.

İPTALİ İSTENEN HÜKÜMLER

CHP, Kanun'un şu hükümlerinin iptalini istiyor:

''Orman sınırları dışına çıkarılan yerler, çıkarma işleminin kesinleştiği tarihten itibaren kazandırıcı zaman aşımı yolu ile iktisap edilemez'' hükmü.

''Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin, fiili kullanım durumları dikkate alınmak ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle, askı ilanı hariç diğer ilanlar yapılmaksızın öncelikle kadastrosu yapılarak Hazine adına tescil edilir'' hükmündeki, ''fiili kullanım durumları dikkate alınmak ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle'' ibaresi.

''Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler, daha öncesi tescil edilmiş olduğuna bakılmaksızın Maliye Bakanlığının talebi üzerine, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce fiili kullanım durumları dikkate alınmak suretiyle ifraz ve/veya tevhit de yapılabilir'' hükmü.

''Madde kapsamındaki kadastro, ifraz ve tescil işlemleri, 3194 sayılı İmar Kanunu ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunundaki kısıtlamalara tabi olmaksızın yapılır'' ibaresi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*