3 bin vekil ebe ve hemşire atanacak

  • Giriş : 20.09.2006 / 00:00:00

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde köy sağlık evleri ve sağlık ocaklarına 3 bin vekil ebe ve hemşirenin ataması yapılacağını duyurdu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

2007 yılında da 2 bin 473 vekil ebe ve hemşire atamasının yapılacağını belirtilen Sağlık Bakanlığı'nın genelgesinde, şu görüşlere yer verildi: "22 Mart 2006 tarihli ve 64284 sayılı yazımızla Maliye Bakanlığına açıktan vekil ebe-hemşire atanması yönünde izin başvurusu yapılmış olup, 2006 yılı için 3 bin, 2007 yılı için ise 2 bin 473 olmak üzere toplam 5 bin 473 vekil ebe-hemşire ataması yapılması hususunda anılan Bakanlıktan 08 Eylül 2006 tarihli ve 17830 sayılı yazıyla gerekli izin alınmıştır.

Ebe açığı bulunan köy sağlık evleri ile ebe/hemşire açığı bulunan köy sağlık ocağı ve belde sağlık ocaklarına yapılmalıdır. İl bünyesinde, öncelikli olarak köy sağlık evlerinin ebe açığı ile köy sağlık ocaklarının ebe-hemşire açığının giderilmesi, köylerde ebe-hemşire açığı olan birim bulunmaması halinde, planlamanın belde sağlık ocaklarına yapılmalıdır. Personel açığı bulunan sağlık evi ve sağlık ocaklarında öncelikle ebe istihdamına gidilmesi, bu şekilde yeterli sayıda müracaat bulunmaması halinde hemşire istihdamına gidilmeli. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda, Maliye Bakanlığınca il bazında vize edilen vekil ebe-hemşire planlamasının, İl Sağlık Müdürlüklerince birim bazında planlanması, 2006 yılı içerisinde atama yapılacak birimlerin, Valilik Onayı alınmak suretiyle en geç 20 Eylül 2006 tarihine kadar, 2007 yılı içerisinde atama yapılacak birimlerin ise en geç 22 Aralık 2006 tarihine kadar tespit edilmesi ve ilgili Kaymakamlıklara bildirilerek gerekli duyurular yapılacak. Sağlık Meslek Yüksekokulu veya Sağlık Meslek Lisesi (Ebelik, Hemşirelik veya Ebelik - Hemşirelik alanından) mezunu olanlardan ve öncelikle sağlık biriminin bulunduğu yerde veya il de ikamet edenlerin müracaatları kabul edilecek. Bu şekilde ihtiyaçtan fazla müracaat olması halinde öncelik sırasına göre lisans mezunu, ön lisans mezunu ve lise mezunu olmak üzere KPSS puanı yüksek olandan başlanarak alım yapılacak."

Genelgeye göre, müracaat edenler arasında yeterli sayıda KPPS puanına sahip aday bulunmaması halinde ise diploma notu usulü uygulanacağı bildirildi. 2006 yılında yapılacak atamaların 29 Eylül 2006 tarihine kadar, 2007 yılında yapılacak atamaların ise aynı kıstaslar doğrultusunda 31 Ocak 2007 tarihine kadar sonuçlandırılacağı belirtildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious