301 önerisinde AİHM vurgusu

  • Giriş : 08.02.2007 / 00:00:00

TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, TİSK, Tür-İş, Hak-İş, Memur-Sen, İKV, TVYD ve TZOB’un TCK’nın 301. Maddesine ilişkin hazırladığı ortak metin açıklandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Sivil toplum örgütlerinin 301. maddenin gerekçesinde yapılacak değişikliklere ilişkin görüş birliğine vardığı metinde, maddenin yorumlanırken AİHM içtihatlarının dikkate alınması gerektiği kaydedildi. Ayrıca, 301. Maddenin en çok tartışılan kavramlarından biri olan “Türklük" kavramı korunurken, kavramın Anayasanın 66. Maddesinde tanımlandığı gibi, “Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür" ifadesi bağlamında anlaşılması gerektiği vurgulandı. Sivil toplum örgütlerinin hazırladığı 301. Maddenin mevcut halinde yer alan “aşağılama" kavramının yerine ise, “tahkir ve tezyif" kastı ilave edildi.

10 sivil toplum örgütünün üstünde uzlaştığı 301. Madde önerisi şöyle:
“Madde 301:
1.Türklüğü, Türkiye Cumhuriyetini, TBMM’yi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, devletin yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen tahkir ve tezyif eden 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

2.Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç teşkil etmez."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious