301. madde yeniliklerle geliyor

301. madde yeniliklerle geliyor.11716
  • Giriş : 08.11.2007 / 12:09:00

AB'nin 2007 İlerleme Raporu ile yeniden gündeme gelen Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301'inci maddesi konusunda hükümet alternatifli metin hazırlattı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Çeşitli üniversitelerin ceza hukukçuları ve AK Parti kurmaylarının birlikte hazırladığı son taslakta, 'Türklük' kavramı yerine 'Türk ulusu', 'Cumhuriyet' yerine ise 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti' ifadeleri yer alıyor. Savcıların, 301'den dava açmaları için gerekli izin yetkisi ise Cumhurbaşkanı'na veriliyor.

Hükümet, geçen ocak ayında sivil toplum örgütlerine (STK) ortak bir metin hazırlamaları çağrısında bulunmuş ancak sunulan teklif, eski TCK'nın 159. maddesinin gerisinde bulunmuştu. Bunun üzerine hükümet yeni bir çalışma yapmaya karar vermişti. STK'ların teklifinde tartışmalı 'Türklük' tanımına 'TC'ye vatandaşlık bağıyla bağlı olan şeklinde anlaşılmak üzere' ibaresi konmuştu.

EN CAZİP TEKLİF
301'İNCİ madde ile ilgili Türk hukukçuları arasında iki çözüm önerisi mevcut. İlki, maddenin tamamının yasa metninden çıkarılmasına ilişkin. Diğer görüşe göre ise madde değişmeli. Gelinen noktada hükümetin yaklaşımı da maddenin tamamen yasa metninden çıkarılmasından çok değiştirilmesi yönünde. Hükümetin en cazip bulduğu öneri ise star yazarı ve Yargıtay eski Başkanı Sami Selçuk'tan geldi. Selçuk, ortaya koyduğu metinde 301'inci maddedeki 'Türklük' kavramı yerine, hukuksal yaklaşıma daha elverişli olduğu için, 'Yurttaşlık bağı ile devlete bağlı topluluğu' anlatan 'Türk ulusu' deyiminin kullanılmasını savunuyor. Selçuk ayrıca, 'Cumhuriyet' kavramı yerine 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti' deyiminin, 'TBMM, TC hükümeti, devletin yargı organları' ifadelerinin yerine de 'Yasama, yürütme, yargı organları' ifadesinin kullanılmasını öneriyor. Selçuk ayrıca, 'Askeri ve emniyet teşkilatı' deyimi yerine 'Kolluk ve korumaya ilişkin güçler' denmesini istiyor. Selçuk'un daha önce defalarca dile getirdiği teklifi inceleyen AK Parti hukukçuları, en makul öneri olduğu konusunda hemfikir.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious