42. maddenin büyük tartışmalara yol açması bekleniyor

42. maddenin büyük tartışmalara yol açması bekleniyor.11716
  • Giriş : 16.11.2007 / 08:20:00
  • Güncelleme : 16.11.2007 / 08:29:43

Önümüzdeki günlerde tartışmaya açılacak olan taslakta önemli reformlar var.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Önümüzdeki günlerde tartışmaya açılacak olan taslakta, 'zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi' dersi aynen korunurken, 42. maddede “Hiç kimse kılık-kıyafetinden dolayı öğrenim hakkından mahrum bırakılamaz” hükmü yer alıyor.


AK Parti, yeni Anayasa konusundaki çalışmalarını tamamladı. Hazırlanan sivil Anayasa paketinin yakında açıklanarak tartışmaya açılması planlanıyor. Yeni Anayasa'da üniversitelerdeki başörtüsü yasağını kaldırmaya yönelik düzenlemede yer alacak. AK Parti'nin, Prof. Dr. Ergun Özbudun başkanlığındaki bilim komisyonuna hazırlattığı taslağa son şekli AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dengir Fırat başkanlığındaki komisyon tarafından verildi.

EĞİTİM HAKKI DÜZENLEMESİ

Önümüzdeki günlerde tartışmaya açılacak olan taslakta, üniversitelerdeki kılık-kıyafet yasağını ortadan kaldıracak düzenleme de yer alıyor. Özbudun başkanlığındaki bilim kurulu tarafından taslakta 'Eğitim-öğretim hakkı” ile ilgili 42. maddede “Kılık ve kıyafetinden dolayı hiç kimse yükseköğrenim hakkından mahrum bırakılamaz” ve “Yükseköğretim kurumlarında kılık ve kıyafet serbesttir” şeklinde iki alternatif önerilmişti. AK Parti başörtüsü yasağını ortadan kaldıracak düzenlemenin “Ceza mevzuatı ile örf ve adete aykırı olmamak şartıyla yüksek öğrenim kurumlarında hiç kimse kılık-kıyafetinden dolayı öğrenim hakkından mahrum bırakılamaz” düzenlemesinin yapılması kararlaştırıldı.

Bilim Kurulu tarafından hazırlanan taslakta yer alan “Eğitim ve öğretim dili Türkçedir. Türkçeden başka dillerde eğitim ve öğretim yapılması ile ilgili esaslar, demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olarak kanunla düzenlenir” hükmünün yeni Anayasa'da yer alması kararı verildi.

REKTÖR SEÇİMİ KANUNLA BELİRLENECEK

Bilim Kurulu tarafından hazırlanan taslakta “Rektörler, kanunun belirlediği usul ve esaslara göre öğretim üyeleri tarafından beş yıl için ve bir defaya mahsus olmak üzere seçilir” düzenlemesinin yapılması önerilmişti. Rektörlerin sadece öğretim üyelerinin seçimi ile atanmasının sakıncalara neden olabileceği düşünelerek rektörlerin seçimi konusu dahil olmak üzere üniversitelerle ilgili pekçok düzenlemenin kanunla yapılması kararlaştırıldı. Rektörlerin seçimi ve atanmasının nasıl yapılacağı daha sonra kanunla düzenlenecek.

YÜKSEK MAHKEMEYE BAROLARDAN ÜYE

AK Parti, sivil Anayasa taslağına Anayasa Mahkemesi'ne bir üyenin Türkiye Barolar Birliği tarafından seçilmesine yönelik düzenlemeyi de yerleştirdi. Bilim Kurulu'nun taslağında Anayasa Mahkemesi üyelerinin Meclis ile Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay tarafından seçilmesi düzenleniyordu. AK Parti, Anayasa Mahkemesi'ne bir üyenin Türkiye Baralor Birliği tarafından seçilmesini düzenleyerek avukat üyeninin TBB tarafından belirlenmesini benimsedi.

'Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi' zorunlu ders

Anayasa'nın 24. maddesinde yer alan ve tartışmalara neden olan zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin ise aynen korunması kararı alındı. Zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin kaldırılmasının tartışmalara neden olacağı için Anayasa'da aynen korunması kararlaştırıldı. İlk ve orta öğretim kurumlarında okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin müfredatının yenilenmesi kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanının yetkisi azaltılıyor

AK Parti'nin taslağıyla cumhurbaşkanın yetkileri de azaltılıyor. Cumhurbaşkanının bürokrat atama yetkisi azaltılırken “Bakanlar Kurulunun Genelkurmay Başkanı, vali ve büyükelçilerin atanmalarına ilişkin kararnameleri Cumhurbaşkanınca imzalanır. Bunların dışında hangi kararnamelerin Cumhurbaşkanınca imzalanacağı kanunla belirlenir” düzenlemesi getiriliyor.

Hak ve özgürlüklere tam güvence

AK Parti'nin son şeklini verdiği sivil Anayasa paketinde temel hak ve hürriyetler güvenceye alınıyor. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması konusunda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin esas alınacağı birçok madde yazıldı.

YENİ ŞAFAK

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious