43 milyar dolar açığınız var!

  • Giriş : 05.12.2006 / 00:00:00

Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, şirketlere ’kur riski yönetimi konusunda bilinçlenin ve riskten korunma araçlarını kullanın’ uyarısı yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

MERKEZ Bankası açık pozisyon konusunda bu kez şirketleri uyardı. Dün bir basın toplantısı ile ’Finansal İstikrar Raporu’nu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, bankaların dışındaki şirketlerin açık pozisyon miktarının 43 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Yılmaz, şirketlere, ’kur riskini iyi yönetin’ derken, bankalara da ’cari açığı olan şirketlerin kredi risklerini dikkatli değerlendirin’ uyarısı yaptı.

CARİ AÇIĞI İZLEYİN: Yılmaz, küresel dalgalanmayı takip eden dönemde Yeni Türk Lirası’nın güçlü konumunu yeniden kazanması, artan sanayi üretiminin ara malı ithalatına olan bağımlılığı ve düşme eğiliminde olsa da enerji fiyatlarındaki yüksek seviyenin, 2005 yılı sonuna göre cari işlemler açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya oranında artış eğiliminin sürmesine yola açtığını vurgularken, şöyle devam etti: "Yüksek ekonomik büyümeye bağlı artan cari açığın, ekonomi ve dolayısıyla finansal istikrar açısından yakından izlenmesi gerekmektedir. Cari açığın finansmanında, geçmişte önemli bir paya sahip olan kısa vadeli portföy yatırımları azalarak, yerini doğrudan yatırımlar ile özel sektörce sağlanan uzun vadeli kredilere bırakmaktadır."

DÖVİZ BORÇLANANLAR: Yılmaz ayrıca, sağlanan yurt dışı kaynaklardan en büyük payı alan firmaların, yabancı para cinsinden borçlanmalarının, döviz pozisyon açıklarını artırdığına dikkati çekti. Ulusal paranın değer kaybetmesinin, borçluların temerrüt riskini artırarak, firmaların taşıdıkları kur riskinin bankacılık sektörüne kredi riski olarak yansımasına neden olabileceğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti: "Bu itibarla reel sektör firmalarının, kur riski yönetimi konusunda bilinçlenmeleri ve riskten korunma araçlarını yaygın şekilde kullanmaları, bankaların ise yabancı para açık pozisyonu olan firmaların kredi riskini dikkatle değerlendirmeleri gerekmektedir. Bilindiği gibi Türkiye’de faaliyette bulunan firmaların tabloları, Türk parası ile yabancı para ayırımı yapılmaksızın, toplam Türk parası tutarı üzerinden düzenlenmekte ve dolayısı ile firmaların yabancı para pozisyonları bilançolar üzerinden hesaplanamamaktadır."

YÜZDE 49 ARTIŞ: Yılmaz, banka dışı kesimin net yabancı para pozisyon açığı 2005 yılı sonunda 29 milyar dolar iken, yüzde 49 artışla 2006 Haziran ayı itibarıyla 43 milyar dolara yükseldiğini ve Eylül ayında da yaklaşık aynı seviyede gerçekleştiğini bildirdi. Yılmaz, "Özellikle belirtmek isterim ki yapılan analiz ve değerlendirmelerde, reel sektör firmalarının kur riski, makro bakış açısı ile ele alınmıştır. Bu nedenle bazı firmaların açık pozisyon, bazı firmaların da fazla pozisyon taşıyor olabileceği dikkate alındığında, reel sektörün kur riskine karşı kırılganlığının ancak firma bazında yapılabilecek analizlerle değerlendirilmesi gerektiği hususu göz önünde bulundurulmalı" dedi.

Önlemler işe yaradı oynaklık azaldı

DURMUŞ Yılmaz, alınan önlemlerin etkisini temmuzdan itibaren göstermeye başladığını ve piyasalardaki oynaklığın azaldığını vurguladı. "Merkez Bankası, nihai hedefi olan fiyat istikrarı ile tamamlayıcı hedef olarak değerlendirdiği finansal istikrar arasında bir çelişki görmemekte, para politikası karar sürecinde finansal sistemin bir bütün olarak istikrarını gözetmektedir" diyen Yılmaz, diğer taraftan kısa vadede finansal sistemin bütününe yönelik tehditlerin ortaya çıkması halinde ise Merkez Bankası’nın, orta vadeli bir öngörü ile gözettiği fiyat istikrarını tehlikeye sokmadan, gerekli tedbirleri alma gücü ve kararlılığına haiz olduğunu kaydetti.

’Kredi kartı yerine kredi çekin’ uyarısı işe yaradı

MERKEZ Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Finansal İstikrar Raporu’nun geçen sayısına ilişkin konuşmasında "kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini, kredi kartı yerine tüketici kredileri ile de karşılamalarının lehlerine olacağını" belirttiğini ve ellerindeki verilere göre geçen zaman içinde kredi kartları ile yapılan harcamaların faizle taksitlendirilen kısmının oransal olarak azaldığını söyledi. Yılmaz, tüketicilerin bu eğilimi devam ettirerek, kredi kartlarını bir ödeme aracı olarak kullanmaları mağduriyetlerini en aza indireceğini bildirdi.

Bağımsız cumhuriyet değiliz, cumhuriyet içinde bağımsızız

DURMUŞ Yılmaz, "Biz elbette bağımsız bir cumhuriyet değiliz. Biz cumhuriyetin içinde bir kurumuz. Ama bu kurum, bağımsız bir kurum" dedi. Para politikaları ile alınan kararların etkilerinin uzun vadede görüldüğünü kaydeden Yılmaz, dolayısıyla Merkez Bankası yetkililerinin karar alırken, kısa vadeli düşünmemesi gerektiğini hatırlattı. Merkez Bankası’nın, hiçbir siyasi etkiden etkilenmeden, ellerindeki veri seti ileriye yönelik ne tür bir bilgi sunuyorsa, bu çerçevede karar alması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, bağımsızlıktan anladığının bu olduğunu ifade etti.

Geliri döviz olmayanın dövizle borçlanması riskli

DURMUŞ Yılmaz, mayıs-haziran dalgalanmasının, yeni kredi kullanımı için cazip faiz oranlarını ortadan kaldırmakla beraber, tüketici kredilerinin mevzuat gereği sabit faizli olması dolayısıyla hanehalkının mevcut borçlarına ilişkin faiz yükünü artırmadığını, ancak tüketici kredileri içinde payı azalmakla birlikte, hanehalkının dövize endeksli kredi tutarının yaklaşık 1.5 milyar Yeni Türk Lirası’na ulaştığının görüldüğünü kaydetti. Yılmaz, "Kurlardaki artışın, bu kesimin borç yükünü arttırdığı göz önünde bulundurulduğunda, döviz geliri elde etmeyen hanehalkının dövize endeksli borçlanmasının yüksek risk taşıdığı ve bundan kaçınılması gerektiği açıktır" diye konuştu.

Bankaların sermaye yeterliliği rasyosu 20.5

DURMUŞ Yılmaz, bankacılık sektörünün sermaye yeterliliği rasyosunun 2005 sonundan itibaren kredilerdeki genişleme ve dalgalanmanın etkisiyle, temmuz ayına kadar düşüş gösterdiğini hatırlattı. Yılmaz, bu tarihten itibaren artış eğilimine girerek eylül ayında yüzde 20.5 olarak gerçekleştiğini bildirdi. Yılmaz, raporda yer alan senaryo analizlerine göre, sektörün mevcut özkaynak yapısının olası kayıpları karşılayabilecek düzeyde olduğunun görüldüğünü söyledi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious