561 canlı türü yok olmak üzere

  • Giriş : 05.06.2006 / 00:00:00

Yerküre binlerce yıldır hava, su ve toprak kirliliğinden canlı türlerinin yok olmasına kadar pek çok çevre sorunuyla mücadele ediyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Türkiye’de son 40 yılda 3 Van Gölü büyüklüğünde sulak alan kaybedilirken, 561 canlı türü nesillerinin tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıya.

Artan nüfus ve kentleşme, yeşil alanların azalması, atıkların çevreye bırakılması gibi sorunları beraberinde getirirken, modernliğin ve gelişmenin göstergesi teknoloji ve sanayileşme de çevre sorunlarına yenilerini ekliyor. Kirliliğin boyutları, katı atık kirliliği olarak şekillenen yerel kirlilikten asit yağmurları halindeki bölgesel kirliliğe, küresel ısınma ve ozon tabakasının delinmesine kadar genişliyor. Ağaç ve bitki dokusunda tahribat artıyor, bunun sonucu ormanlar ve bitki türleri gittikçe azalıyor. Erozyon ve çölleşme dünyayı tehdit ediyor. Fosil yakıtların yoğun kullanılması asit yağmurlarını artırıyor. İklim değişiklikleri kuraklık ve sellere sebep oluyor. Çevre kirliliği tüm canlılar üzerinde de olumsuz etkilere yol açıyor. Kanser gibi öldürücü hastalıklarda önemli artışlar yaşanırken, bazı bitki ve hayvanların nesilleri çevre sorunlarının etkisi altında yok oluyor.

Doğa Derneği’nin öncülüğünde 8 üniversiteden bilim adamlarının katılımıyla yapılan araştırmada, yalnızca Türkiye’de bulunan 561 canlı türünün nesillerinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirlendi. 550 bitki, 8 balık, bir kurbağa, bir memeli ve bir kelebek türünden oluşan bu canlılar, Türkiye’de özellikle tek bir noktada yaşıyor ve büyük oranda insanların yaptığı tahribat sebebiyle yok olmak üzereler. 561 türün önemli bir kısmı Akdeniz Bölgesi’nde, hususiyetle Antalya’da yaşıyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu da yok olan türlerin yoğunlaştığı bölgeler arasında. Su kaynaklarındaki azalma da geleceği tehdit eden sorunlar arasında yerini alıyor.

Verimli tarım alanları tuzlanma tehlikesi altında

Türkiye ormanlarının korunmaya muhtaç sıcak noktaları olarak bilinen Küre Dağları, İstanbul Ormanları, İbradı-Akseki Ormanları, Karçal Dağları, Amanos (Nur) Dağları, Babadağ, Yenice Ormanları, Datça Yarımadası-Bozburun ve Fırtına Vadisi ‘uluslararası doğa koruma arenası’nda yer alıyor. Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Avrupa orman stratejisine göre, Rusya'dan sonra en fazla ‘korumada öncelikli bölge’ye sahip ikinci ülke Türkiye. Nüfusun giderek arttığı Türkiye'de tarım toprakları ise giderek azalıyor ve başta sanayi kuruluşlarının atıkları olmak üzere çeşitli kimyasallarla kirleniyor. Verimli tarım toprakları her yıl, erozyon ve tuzlulaşmanın yanı sıra sanayi kuruluşları, kentsel yerleşim ve turizm yapılaşmaları ile hızla azalıyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious