60. Hükümet programı okunuyor

  • Giriş : 31.08.2007 / 17:07:00
  • Güncelleme : 31.08.2007 / 22:45:39

60.Hükümet programı bugün TBMM'de Başbakan Erdoğan tarafından okunuyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken, ülkemiz sivil bir uzlaşma anayasasını hak etmektedir'' dedi.

Erdoğan, 60. Hükümet Programını, TBMM Genel Kurulunda okudu. Başbakan Erdoğan, sözlerine, ''Bu anlamlı günde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bugüne kadar ülkemize, milletimize hizmeti geçen bütün devlet ve siyaset adamlarına teşekkürü borç biliyorum'' diyerek başladı.

Seçimlerin yüzde 84 düzeyinde bir katılım oranıyla, huzur ve güven içinde geçmesinden, sonuçların doğru ve hızlı biçimde açıklanmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, ''Bunun için Hükümet olarak büyük çaba sarfettik, tüm ilgili kurumlarımız büyük bir başarı örneği sergilediler, kendilerini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum'' dedi.

Seçimlerin yaz ortasında ve tatil mevsiminde yapılmasına rağmen yüksek bir katılımla gerçekleşmesi ve milli iradenin güçlü bir biçimde Mecliste temsil edilmesinin, demokrasinin katılımcılık ve temsil niteliklerinin daha da güçlendiğinin açık bir göstergesi olduğuna işaret eden Erdoğan, seçim sonuçlarının, aynı zamanda, milletin siyaset kurumuna duyduğu güvenin en yüksek düzeye çıktığının da somut bir göstergesi olduğunu kaydetti.

AK Parti olarak ülke gerçekleriyle tutarlı, inandırıcı ve güven verici politikalarla milletin huzuruna çıkmayı en önemli ilke olarak benimsediklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

''Milletimizin siyaset kurumuna güveninin ancak böyle sağlanacağına inandık, inanıyoruz. Kuşkusuz siyasetimizin öznesi milletimizdir. Büyük reformlarla Türkiye'yi zenginleştiren, ülkemizin itibarına itibar kazandıran siyasetimiz, yeni dönemde daha güçlü bir Türkiye için milletten aldığı gücü yine milletimizin hizmetine sunacaktır. Ülkemize kazandırdığımız başarılarla dolu beş yıllık iktidarımızın tecrübesiyle yeni hükümetimiz önümüzdeki dönemi de Türkiye'ye kazandırma kararlılığındadır.''

YENİ HEDEFLER...

Devamlılığı esas alan yeni Hükümet Programının pek çok yeni unsuru ve yeni hedefleri içerdiğini belirten Erdoğan, 58. ve 59. Hükümet Programlarının, ülkeyi yıllardır bekleyen sorunlarına gerçekçi çözümler içerdiğini kaydetti.

Bu çözümlerin büyük bir bölümünü hayata geçirdiklerini, bir çok önemli reformun Hükümet ve Meclisin yoğun çalışmaları sonucu başarıyla gerçekleştiğine dikkati çeken Erdoğan, ekonomiden sosyal politikalara, sağlıktan eğitime, temel hak ve özgürlüklerden yargı sistemine, yerel yönetimlerden çevreye, toplu konuttan ulaşıma, sosyal güvenlik sisteminden yoksulluğun azaltılması ve gelir dağılımının iyileştirilmesine kadar çok geniş bir alanda önemli mesafeler alındığını anlattı.

''Herkesin geleceğe güvenle baktığı, demokrasimizin güçlendiği, Cumhuriyetimizin tüm kazanımlarının kökleştiği ve ülkemizin itibarının arttığı bir dönem yaşanmıştır'' diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

''AK Parti iktidarı, ülkemizde refahın artmasına ve istikrarın güçlenmesine önemli katkısı olan AB'ye katılım sürecini başlatarak Türkiye'yi uzun vadede çok daha öngörülebilir bir ülke haline getirmiştir. AB hedefi, ülkemizin demokrasi, temel hak ve özgürlükler, hukukun üstünlüğü gibi konularda evrensel standartlara yaklaşmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, kurumsal yapılanmalar ve sektörel politikalar gibi pek çok konuda Türkiye'nin önümüzdeki dönemde neler yapacağını da şekillendirecektir.''

''SIÇRAMA DÖNEMİ PROGRAMI...''

Erdoğan, 22 Temmuz seçimi öncesinde ''iktidar olma sorumluluğu içinde, dürüst, popülizmden uzak, gerçekçi vaatler içeren geniş kapsamlı'' bir seçim Beyannamesi hazırladıklarını ve kamuoyuna sunduklarını anlattı.

Hükümet Programının, seçim Beyannamesinde yer alan geniş kapsamlı taahhütleri esas aldığına işaret eden Erdoğan, geride bıraktıkları icraat döneminin, ''ekonomide istikrarlı büyüme, kalkınma ve yapısal dönüşüm dönemi'' olduğunu söyledi.

Başbakan Erdoğan, ''Türkiye'ye, insanımızın hayat kalitesini etkileyen her alanda önemli mesafeler aldırdık, ekonomik kalkınma sürecinde kritik bir eşiğe getirdik. Türkiye artık kalkışa hazır hale gelmiştir. Bu programda öngördüğümüz dönem sonu hedefleriyle, Türkiye'yi bu kritik eşikten geçirmeyi başaracağımıza inanıyorum. Açıklayacağım program, istikrar zemininde ilerleyen ekonomik ve sosyal gelişme sürecimizde bir 'sıçrama dönemi' programıdır. Bu bakımdan temel hedefimiz, Türkiye'yi take-off'a, 'kalkış'a geçirerek, daha güvenli bir hıza ve yüksekliğe taşımaktır'' diye konuştu.

YENİ ANAYASA...

Türkiye Cumhuriyeti'nin, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu hatırlatan Erdoğan, ''Anayasamızın değişmez hükümleri ile belirlenmiş olan bu nitelikler bir bütündür ve Cumhuriyetimizin temel değerleridir'' dedi.

AK Parti'nin, Anayasada tarifini bulan ve birbirini tamamlayan bu temel değerlerin bütünlüğünün savunucusu ve bu bütünlük üzerinde yükselen Türkiye'nin güvencesi olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

''Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken, ülkemiz sivil bir uzlaşma anayasasını hak etmektedir. Yeni anayasa, Cumhuriyetimizin değiştirilemez temel nitelikleri olan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerini tam olarak hayata geçirmeli, bireylerin haklarını en etkili şekilde korumalı, temel hak ve özgürlükleri İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) getirdiği ilke ve standartlarda güvence altına almalıdır. Yeni anayasa, olabilecek en geniş toplumsal uzlaşmayla hazırlanmalıdır.''

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER...

Erdoğan, demokrasinin ve hukuk devletinin nihai amacının, bütün temel hak ve özgürlükleri güvence altına almak, insanların korku ve endişeden uzak olarak güven içinde yaşamalarını sağlamak olarak tanımladı.

Temel hak ve özgürlükler konusunda Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde belirtilen esasların uygulanacağını, özellikle Kopenhag Siyasi Kriterlerine tam uyum sağlanacağını belirten Erdoğan, ''sıfır tolerans'' anlayışı ile işkence, kayıp, gözaltında ölüm, faili meçhul cinayet gibi demokratik hukuk devletinde kabul edilemez insan hakları ihlallerinin üzerine, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da büyük bir kararlılıkla gidileceğini bildirdi.
Erdoğan, Hükümetin, demokrasinin daha da kökleşmesi için sivil toplumun güçlenmesini ve etkili bir kamuoyu denetimini gerekli gördüğünü, çoğulcu ve katılımcı demokratik siyasal sürecin sivil toplum örgütlerine daha fazla açılmasına ve siyasal karar alma süreçlerinde ilgili toplum kesimlerinin görüş ve önerilerini almaya devam edeceğini belirtti.

Hükümetin medyanın bağımsızlığına önem verdiğini, bireylerin doğru habere ulaşma hakkının, güçlü bir demokratik kültürün oluşması için birinci şart olduğunu kaydeden Erdoğan, şeffaf bir yönetimin, ancak bağımsız, tarafsız ve sorumlu bir medya ile mümkün olabileceğini, bu nedenle de medyanın çoğulcu, şeffaf ve rekabetçi bir yapıda gelişmesi için gerekli adımların atılacağını söyledi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious