60. Hükümeti bir dizi yasa bekliyor! İşte bekleyen yasalar

60. Hükümeti bir dizi yasa bekliyor! İşte bekleyen yasalar.9284
  • Giriş : 13.08.2007 / 15:00:00
  • Güncelleme : 13.08.2007 / 16:31:01

Kurulacak 60. Hükümet, Türkiye'de çalışma hayatını ilgilendiren bir dizi yasal düzenlemeyi masasında bulacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

-Bu düzenlemelerin başında, 1 Ocak 2007'de yürürlüğe girmesi gereken, ancak yürürlük tarihi 1 Ocak 2008'e ertelenen "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası'' geliyor.

İşçi sendikalarının tepki gösterdiği yasaya yönelik eleştiriler, emekli olabilmek için gereken prim gün sayısının kademeli olarak 7 binden 9 bin güne yükseltilmesi ve aylık bağlama oranlarının düşürülmesi üzerine yoğunlaşıyor.

-Sendikalar Yasa Tasarısı Taslağı ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasa Tasarısı Taslağı da yeni hükümeti bekliyor.

-İşsizlik Sigortası'ndan ve Ücret Garanti Fonu'ndan yararlanma şartlarını
değiştiren yasa taslakları da yeni hükümeti bekliyor. Halen, İşsizlik Sigortası'ndan, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün sürekli çalışan, kendi istek ve kusuru olmaksızın işini kaybeden kişiler yararlanıyor.

-Hazırlanan ''İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarı Taslağı'' kurulacak
hükümetin masasında bulacağı düzenlemeler içinde yer alıyor. Taslak, sadece İş Kanunu kapsamındaki işler ve iş yerlerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği
düzenlemelerinin, bütün iş yerlerinde ve işlerde uygulanmasını öngörüyor.

-Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), aktif sigortalı ücretlerinin banka
hesapları aracılığıyla ödenmesi konusundaki yasa taslağı da çıkarılmayı bekleyen taslaklar arasında bulunuyor.

-Hava araçlarında iş sözleşmesi ile çalışan uçucu personelin çalışma
koşullarının düzenlenmesi ve sosyal haklarının güvence altına alınması amacıyla hazırlanan ''Hava İş Kanunu'' tasarısı, uzun süredir TBMM'de bulunuyor. Uçucu personelin çalışma süreleri, izin günleri, işten ayrılma ile iş akdinin fesih nedenleri ve personele ödenecek kıdem tazminatlarını belli kurallara bağlayan taslak da yeni hükümeti bekliyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious