AB ''bor''umuzu neden beğenmiyor

AB ''bor''umuzu neden beğenmiyor.9573
  • Giriş : 08.11.2008 / 08:53:00

Avrupa Birliği ülkelerine yaptığımız ihracat, her gün yeni bir sorunla kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

REACH Tüzüğü ile AB ülkelerine yaptığımız kimyasal ürün ihracatını zora sokan Avrupa Birliği, son olarak bor ihracatımızın önüne engeller çıkarmaya çalışıyor.
 
Dünyadaki 4 milyar ton rezervin yüzde 72'sinin Türkiye'de bulunduğu bor madeni, Türkiye'nin geleceği olarak görülüyor. Kullanım alanına bakınca ne kadar stratejik bir ürün olduğunu görmemek mümkün değil. Bor ürünleri uzay ve hava araçları, nükleer uygulamalar, askeri araçlar, yakıtlar, elektronik ve iletişim sektörü, tarım, cam sanayii, kimya ve deterjan sektörü, seramik ve polimerik malzemeler, nanoteknolojiler, otomotiv ve enerji sektörü, metalurji ve inşaat gibi 500'e yakın alanda kullanılıyor. Bor ürünlerinin yüzde 80'e yakını cam, seramik-frit, tarım ve deterjan alanlarında tüketiliyor.
 
Ancak dünyadaki bor rezervleri tükeniyor ve Türkiye tekel olmaya doğru hızla ilerliyor. Böyle bir durumda Avrupa Birliği boru “Üremeye olumsuz etkili toksik (zehirli) madde” listesine dahil ederek, ihracatımıza büyük bir darbe vuruyor.
 
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, AB ülkeleri arasında bor grubu ihracatının yapıldığı en önemli ülkelerin, Belçika, İtalya, Slovenya ve İspanya olarak sıralandığını belirtiyor. 2007 yılında bor grubuna ait toplam ihracatın 250 milyon dolar seviyesinde olduğunu söyleyen Akyüz, AB ülkelerine yapılan ihracatın ise 100 milyon dolarlık bölümünü oluşturduğunu açıklıyor. Bu rakamların da bor ürünlerini kapsadığını, maden olarak yapılan ihracatın dahil olmadığını belirtiyor.
 
2008'in dokuz aylık döneminde bor grubu ihracatı 265 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti. Bu dönemde AB ülkelerine yapılan ihracat ise 95 milyon dolar oldu. 2007 yılının dokuz aylık dönemiyle karşılaştırıldığında, AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 20 oranında bir artış gösterdi. En önemli kalemler ise borik asit ve disodyum tetraborat pentahidrat. Bu iki grubun 2007 yılı ihracatı 200 milyon doları geçiyor.
Bor türevleri ile ilgili bu gelişmenin özelikle fiili ilk uygulaması 1 Haziran 2008'de başlayan REACH Tüzüğü'nün Kimyasalların İzni ve Kısıtlaması Tüzüğü kapsamında önemli bir sorun olarak karşımıza çıkabileceğini belirten İKMİB Başkanı Akyüz, önemli bir ihracat kalemimizin daha tehditle karşı karşıya kaldığını belirtiyor.
 
Avrupa Birliği'nde kimyasallara ilişkin mevcut birçok mevzuatı tek bir çatı altında toplayan REACH Tüzüğü'ne göre Türkiye'den AB'ye yapılacak kimyevi madde ihracatında, ihracatçı firmalarımızın, Avrupa Kimyasallar Ajansı'na (AKA) ürünlerini kaydettirmeleri gerekiyor.
 
Bir kimyasal madde Tüzük kapsamında  “İzne Tabi Maddeler” listesinde yer alırsa, söz konusu maddenin piyasaya sürülmesi aşamasında ajanstan izin alınması zorunlu. “İzne Tabi Maddeler” listesi REACH Tüzük metninde Ek 14'te (ANNEX 14) yer alıyor. Söz konusu liste şu anda boş olmakla birlikte izin işlevi, çok tehlikeli kimyasalların kullanımı veya pazara sürülmesi durumunda gündeme geliyor. Bu noktada AKA bu kategoride değerlendirilen kimyasalı listeye dahil edebilir hatta kısıtlayabilir veya yasaklayabilir.
 
Bor ürünlerinin 2007 yılı ihracat değerleri
 
MADDE ADI
TOPLAM DOLAR
TOPLAM EURO
ORTO BORIK ASIT (BORIK ASIT)
77.892.302
56.938.876
DIGER DISODYUM TETRABORAT PENTAHIDRAT
150.978.347
111.036.251
DISODYUM TETRABORAT (RAFINE BORAKS)
16.326.698
11.816.412
DIGER SODYUM PERBORATLAR (PERBORAKS)
882
620
 
245.198.229
179.792.159
 
2007 yılında AB'ye ne kadar bor ürünü ihraç edildi ($)
 
BELÇİKA
34.641.765
İTALYA
12.974.053
SLOVENYA
11.566.750
İSPANYA
10.813.290
İNGİLTERE
6.931.716
LETONYA
4.673.548
FİNLANDİYA
4.520.591
POLONYA
4.272.503
İSVEÇ
3.201.620
FRANSA
2.735.640
ROMANYA
751.194
PORTEKİZ
532.421
LÜKSEMBURG
449.600
SLOVAK CUMHUR.
443.875
BULGARİSTAN
438.070
YUNANİSTAN
437.108
LİTVANYA
67.818
TOPLAM
99.451.562
 
 
2007 yılı bor cevheri ihracatı
 
Grup Adı
İhracat Değeri
TABİİ SODYUM BORATLAR, KONSANTRELERİ
           10.143,92
KOLEMANİT
   120.705.352,88
ÜLEKSİT
     16.964.569,90
BORASİT
                156,59
DİĞER TABİİ BORATLAR, KONSANTRELERİ
             2.924,42
Toplam
   137.683.147,71
 
 
2008 yılı 9 aylık bor cevheri ihracatı
 
Grup Adı
İhracat Değeri
TİNKAL
        1.339.025   
TABİİ SODYUM BORATLAR, KONSANTRELERİ   
             11.526   
KOLEMANİT
     117.078.423   
ÜLEKSİT
      19.675.810   
BORASİT
              3.080   
DİĞER TABİİ BORATLAR, KONSANTRELERİ
              5.465   
Toplam
     138.113.328   
 

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*