AB'den katılım öncesi mali yardım

  • Giriş : 16.02.2007 / 00:00:00

Avrupa Birliği Komisyonu ile Türkiye arasında imzalanan Katılım Öncesi Mali Yardımın 2005 Yılı Programına ilişkin ekli ''Finansman Anlaşması'' Bakanlar Kurulunca onaylandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Milletlerarası Andlaşma uyarınca Avrupa Topluluğunca Türkiye'ye sağlanacak 240 milyon 989 bin 380 Avro tutarındaki ''Avrupa Topluluğu Hibesi''nin kullanılabilmesi için 30 Kasım 2007 tarihine kadar sözleşmeye bağlanması gerekiyor.

Söz konusu kaynaklar, Türkiye'nin vatandaşlarının adalete erişimini kolaylaştırılması, adli personelin insan hakları konusundaki eğitiminin devam ettirilmesi, ''işkence'' kanıtlarının tespiti için daha iyi yöntemler geliştirilmesi ve polis, jandarmanın denetiminin artırılması doğrultusundaki çalışmalar desteklenecek. Kadına şiddet uygulanması olgusuyla mücadeleye de destek sağlanacak.

Ekonomik ve sosyal uyum projeleri, Topluluk müktesebatına yakınlaşma, AB-Türkiye sivil toplum diyaloğunun teşviki ve Avrupa bütünleşme sürecinin desteklenmesi konularındaki projelere de yine bu hibe ile katkı sağlanacak.

Finansman paketiyle, ''Bağımsız bir polis şikayetleri komisyonu ve Türk ulusal polisi ve jandarması için şikayet sistemi'', ''Cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi'', ''Türkiye'de ürün güvenliği sisteminin oluşturulması için kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi'', ''DPT bünyesindeki Devlet Yardımları Genel Müdürlüğünün kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi'', ''Kırsal kalkınma ödeme kurumunun kurulması'', ''Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni sınır kontrol noktalarının kurulması'', ''Türk limanları ve kıyı alanlarında trafik yönetimi ve çevre güvenliğinin artırılması'', ''e-Devlet kapsamında, genel devlet sektörü dahilindeki tüm kurum ve kuruluşların muhasebe verilerinin derlenmesi için kapasite geliştirme'' projeleri desteklenecek.

-KUŞ GRİBİNE AB DESTEĞİ-

Öte yandan Türkiye'nin kuş gribi salgınına karşı önlemler alınması ve bu alanda AB ile uyum için de 8 milyon 350 bin Avro tutarında Avrupa Topluluğu Hibesi sağlandı.

AB'den ''Avrupa Topluluğu Hibesi'' adı altında sağlanan söz konusu hibenin kullanılması için de yürütülecek projelerin yine 30 Kasım'a kadar sözleşmeye bağlanması gerekiyor.

''Kuş gribine hazırlıklı olma ve müdahalede iyileştirme sağlanması'' adı altında yürütülen proje sağlanacak ulusal katkı ise 2 milyar 50 bin Avro olacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious