AB'den, 1,6 milyar Euro'luk fon

  • Giriş : 30.11.2006 / 00:00:00

Avrupa Birliği (AB) tarafından Türkiye’ye, 2007-2009 dönemini kapsayan 3 yıl için toplam 1 milyar 602 milyon Euro fon tahsis edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri


Buna göre bu yıl 500 milyon Euro’ya yakın hibe kullanacak olan Türkiye’nin, önümüzdeki 3 yılda alacağı kaynak pek değişmeyecek.

2010-2013 dönemine ilişkin Türkiye’ye yapılacak tahsisat ise Türkiye’nin kullanım kapasitesine göre analiz yapılıp, 2009 yılında belirlenecek.

Bu arada Türkiye’nin hibe kullanacağı IPA Fonunda, 2007-2013 dönemi için toplam 11,5 milyar Euro bulunuyor. Ancak aday ülkelerin yanı sıra Sırbistan, Bosna Hersek ve Arnavutluk gibi potansiyel adaylar da bu fondan yararlanabilecek. Bu da Türkiye’ye düşen dilimin azalmasına neden olacak.

EN FAZLA KAYNAK KURUMSAL GELİŞMEYE

Bu arada AB tarafından kullandırılacak hibelerin en büyük bölümü, kurumsal gelişmeye yönelik teknik yardım projelerine ayrılmış durumda.

2007’de 252 milyon Euro, 2008’de 248 milyon Euro, 2009’da da 231 milyon Euro aktarılacak bu alanın, 3 yıllık kaynak kullanımı 733 milyon Euro’ya yaklaşacak.

Bölgesel gelişme için ayrılan fonlarda ise yıllar itibariyle bir artış olacağı öngörülüyor. Nitekim gelecek yıl 167 milyon Euro verilecek bu alanda, 2008 yılında 173 milyon, 2009 yılında ise 182 milyon Euro olmak üzere toplamda 524 milyon Euro verilecek.

Üç yıllık dönemde, sınır ötesi işbirliği çin 24 milyon Euro, insan kaynaklarının geliştirilmesi için 161 milyon Euro, kırsal kalkınma için ise 159 milyon Euro tutarında hibe kullandırılacak.

HANGİ KURUM KOORDİNE EDECEK?

Kurumsal gelişmeye yönelik teknik yardımlardan AB Genel Sekreterliği, sınır ötesi işbirliği projelerinden ise Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), AB Genel Sekreterliği ve Dışişleri sorumlu olacak.

Bölgesel gelişme ve insan kaynaklarının geliştirilmesi projeleri DPT koordinasyonunda, kırsal kalkınma ise Tarım Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

YENİ DÖNEMİN FARKI NE?

AB’den 2007-2009 döneminde kullanılacak hibelerde yeni yaklaşımlar da geliyor. Bu çerçevede ’proje bazlı’ yaklaşımdan ’program bazlı’ yaklaşıma geçiliyor.

Bu kapsamda operasyonel programlar hazırlanacak. Operasyonel programlar bakanlıklar yürütecek. DPT tarafından da koordinasyon sağlanacak.

Burada öncelikle, stratejik çerçeve belgesi hazırlanacak. İşin makro durumu ortaya konacak. Ardından hazırlanacak operasyonel programlarda 10 milyon Euro üzeri projelerin isimleri de yer alacak. İkinci fark ise daha az Brüksel merkezli bir yapıya gidilmesi olarak gösteriliyor.

Yeni uygulamada, sadece operasyonel programlar Brüksel tarafından onaylanacak. Proje tahsisatları içeride yapılacak.

Burada amaç, Türkiye’nin tam üyelik sonrası büyük çaplı yapısal fonlara alıştırılması olarak açıklanırken, AB kaynak kullanımı mekanizmasının metodolojisi ve kurumlarının oluşturulması hedefleniyor.

AB hibeleri, bölgesel kalkınma, tarım, enerji, çevre ve ulaşım, balıkçılık, veterinerlik, tüketicinin ve sağlığın korunması, finansal kontrol ve rekabet, endüstriyel politikalar, kültür, eğitim, sosyal politika, telekomünikasyon ve enformasyon konularındaki projelere veriliyor.

Hibe kullanımı konusunda Hazine Müsteşarlığı bünyesindeki Avrupa Birliği Merkezi Finans ve İhale Birimi, DPT, AB Genel Sekreterliği ile AB Komisyonu Türkiye Delegasyonundan bilgi alınabiliyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious