AB'ye göre Türkiye'nin fırsatları ve riskleri

AB'ye göre Türkiye'nin fırsatları ve riskleri.9349
  • Giriş : 21.02.2007 / 00:00:00

AB Komisyonu, nüfusu, ekonomisi, askeri potansiyeli ve kültürel farklılıkları nedeniyle Türkiye’nin katılımının, AB’nin daha önceki genişlemelerinden farklı olacağını bildirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Komisyonun gelecek yıl için açıklanan çalışma programı ve yol haritası belgesinde; Avrupa’da barış, istikrar ve refah bölgesini genişlettiği, güvenliği güçlendirdiği, hızlı ekonomik büyümeye ve istihdamın artırılmasına neden olduğu, yaşam kalitesini yükselttiği, kültürel zenginlik yarattığı, farklı fikirlerin paylaşımını ve halkların birbirini daha iyi anlamasını kolaylaştırdığı ve AB’nin dünyadaki rolünü kuvvetlendirdiği için genişleme politikasından övgüyle bahsedildi.

Genişlemenin faydalarının Orta ve Doğu Avrupa’da zaten görüldüğü vurgulanan belgede, istikrarlı demokrasilerin ortaya çıktığı, azınlıklara saygının arttığı, sürdürülen ekonomik reformların yüksek büyüme rakamlarına yansıdığı ve artan ticaretin tüm AB genelinde istihdama katkısının gözlendiği anlatıldı.

"Türkiye’nin AB’ye katılımının 2013 yılında sona erecek mevcut bütçe döneminde gerçekleşmeyeceği" dikkate alınarak hazırlanan belgede, AB için "Türkiye’nin sağlayacağı artılar ve fırsatlar" şöyle sıralandı:

"AB’ye katılım perspektifi Türkiye’de süren radikal değişime güçlü destek sağlarken, çevresindeki Müslüman ülkelere de olumlu sinyal gönderilmiş olur.

Türkiye’nin sahip olduğu özellikler, bölgesel ve uluslararası istikrara katkıda önemli bir kapasite sunmaktadır.

Bulunduğu coğrafya dikkate alınırsa Türkiye, genişlemiş AB’nin enerji arzı güvenliğinde önemli bir rol oynayacaktır.

Göçmen ve mültecilerin yönetilmesi yanında terörizmle, organize suçlarla, kaçakçılıkla ve uyuşturucuyla mücadele, katılımı öncesinde ve sonrasında Türkiye ile yakın işbirliği sayesinde kolaylaşacaktır."

TÜRKİYE’DEN İŞÇİ AKINI KORKUSU
AB Komisyonu, Türkiye’nin katılımının "risk ve tehditler" getireceğine de dikkat çekerek, şu görüşlere yer verdi:

"Stratejik artıları yanında Türkiye’nin katılımı, bazı bölgesel dış politika sorunlarını AB’ye yakınlaştırır. Bunlar, büyük ölçüde AB’nin tamamen küresel dış politika oyuncusu olma zorluğunun üstesinden nasıl gelebileceğiyle ilgilidir.

Türkiye’nin katılımı, AB içinde bölgesel orantısızlıkları artıracaktır.

Halen AB’de gelişmişlik farklılıklarını azaltmak için kullandırılan yapısal fonlardan faydalanan birçok bölge, Türkiye’nin girişiyle birlikte gerekli kriterlerin gerisine düşerek ortak bütçeden destek alamayacak.

Türkiye’nin iç pazara başarılı entegrasyonu, kurumsal yönetimin ve denetim altyapısının güçlendirilmesi, yolsuzlukla mücadelenin artırılması ve yargının işleyişinin iyileştirilmesi gibi daha yatay reformların gerçekleştirilmesine bağlı olacak.

En hassas konulardan biri göçmenler olacak. Yapılan araştırmalar, katılımının ardından Türkiye’den AB’ye akacak göçmenler hakkında farklı tahminlerde bulunuyor. AB çalışma piyasasının ciddi şekilde zarar görmemesi için gerekli geçiş önlemleri ve kalıcı koruma tedbirleri düşünülebilir.

Nüfusu nedeniyle Türkiye, AB kurumlarının karar alma süreçlerinde önemli bir ses haline gelecek. Fakat diğer ülkelerde olduğu gibi çıkarlarını savunmak ve güçlendirmek için koalisyonlara ihtiyaç duyacak.

Türkiye’nin katılımının AB bütçesine etkisi, mevcut politikalar göz önüne alınırsa önemli boyutta olacak. Fakat gelecek dönemde AB (bütçe) politikalarının nasıl gelişeceği bugünden bilinmiyor. Her ihtimalde, Türkiye’nin katılımının mali yükü, üye ülkelerin ne kadarını kabul edeceği temelindeki müzakerelerle belirlenecek." Öte yandan AB Komisyonu, gelecek dönemde Komşuluk Politikası (ENP)

çerçevesinde Karadeniz işbirliğini güçlendirmek istediğini bildirerek, ENP’ye dahil Karadeniz ülkeleri yanında Rusya ve Türkiye’nin de bölgesel istikrar ve güvenliğe büyük katkı yapmasını önereceğini açıkladı.

AB Komisyonu, ayrıca Türkiye ve Hırvatistan’dan, yeni kurulan Avrupa Temel Haklar Ajansına bu yılın ikinci çeyreğinde katılmasını isteyecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious