Acarİstanbul ile ilgili karar yok

  • Giriş : 06.02.2007 / 00:00:00

Beykoz Belediye Encümeninin, Serdaroğlu özel ormanındaki villalarla ilgili bugün birkez daha toplandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

7 kişilik encümenden bir üyenin sağlık nedeniyle rapor alarak mazeret bildirdiği, diğer 6 üyenin ise toplantıya katıldığı belirtildi. 7 saatlik toplantının ardından karar veremeden dağıldı Beykoz Belediye Başkanı Muharrem Ergül'ün açıklama yapmadan kapattığı toplantının ardından değerlendirmelerin hafta boyunca devam edeceği belirtildi

KONUNUN GEÇMİŞİ

Mimarlar Odası İstanbul Şubesi'nin İstanbul 3. Bölge İdare Mahkemesinde açtığı davanın 9 Nisan 2006 tarihinde Acaristanbul'daki ruhsatların iptali kararıyla sonuçlanması ve Acarlar İnşaat A.Ş'nin itirazının Danıştay tarafından reddedilmesiyle ilgili süreç devam ediyor. Beykoz Belediyesi, Danıştayın kararının ardından 18 Aralık 2006 tarihine kadar yaptığı inceleme sonucunda yapı tatil tutanakları tutarak, 4 adedi su basman seviyesinde olan 142 adet yapının ruhsatsız hale geldiğini Acarlar İnşaat A.Ş'ye bildirilmişti.
Yapılan tebligatta, resmi işlemlerin en geç 1 aya kadar tamamlanması, aksi takdirde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32 ve 42. maddeleri uyarınca yıkım ve para cezası uygulanmak üzere dosyanın encümene sevk edileceği belirtilmişti.

Yapıların ruhsatlandırılması için verilen sürenin 18 Ocak 2007 tarihinde bitmesi ve bu sürede ruhsatlandırma yapılmaması sonucu Beykoz Belediye Başkanı Muharrem Ergül 19 Ocak 2007 Cuma günü dosyayı encümene sevk etmişti. Beykoz Belediyesi binasında olağan toplantısını yapan 7 üyeli encümen,toplantıda 7 gün süreyle dosyayla ilgili tüm işlem ve evrakların gözden geçirilerek incelenmesine ve kararın bir hafta sonraki toplantıda açıklanmasına karar vermişti. 30 Ocak 2007 günü toplanan encümen, Acaristanbul ruhsatlarının iptaline ilişkin Danıştaya yapılan temyiz başvurusuna ilişkin nihai kararın beklenmesine ve bu karar gelinceye kadar da dosyanın İmar Müdürlüğüne iadesine karar vermişti. Ancak, Çevre ve Orman Bakanlığı encümenin kararına itiraz etmişti.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious