Acaristanbul tapularına tedbir

  • Giriş : 10.04.2007 / 00:00:00

Orman Genel Müdürlüğünce açılan davada, dava konusu taşınmazın el değiştirmemesi için tapu kaydına ihtiyati tedbir konulmasına karar verildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Orman Genel Müdürlüğünce ''Acaristanbul''daki 954 kat irtifakı tapusunun iptali istemiyle açılan davada, dava konusu taşınmazın el değiştirmemesi için tapu kaydına ihtiyati tedbir konulmasına karar verildi.

Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Orman Genel Müdürlüğü Kanlıca İşletme Şefliği adına avukat Elmas Erdem ile davalı Acarlar İnşaat A.Ş. adına avukat Alev Ulaş katıldı.

Duruşmada davacı avukatı Elmas Erdem, kat irtifakına esas olan yapı ruhsatlarının iptal edildiğini hatırlatarak, ruhsatların iptal edilmesine neden olan İstanbul 3. İdare Mahkemesi dava dosyasının incelenmesini istedi. Erdem, kat irtifakı tapularına tedbir konulması taleplerini tekrarladı.

Davalı avukatı Alev Ulaş ise davacı tarafın davayı usul yönünden yanlış açtığını savunarak, ''Husumet itirazımızı tekrar ediyoruz. Davacı tarafın ayni hakkı olmadığı için bu türlü talepte bulunma hakkı yoktur. Öncelikle husumet nedeniyle davanın reddini istiyoruz'' dedi.

Hakim, ruhsatların iptaline ilişkin İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nin dosyasının incelenmek üzere istenmesine ve dava konusu taşınmazın el değiştirmemesi amacıyla tapu kaydına ihtiyati tedbir konulmasına, bu konuda Beykoz Tapu Sicil Müdürlüğüne yazı yazılmasına karar verdi.

Taraflara eksik delillerini bildirmeleri için süre veren hakim, duruşmayı erteledi.

Orman Genel Müdürlüğü Kanlıca İşletme Şefliği tarafından açılan davada, Özel Serdaroğlu Ormanı'ndaki ''Acaristanbul''da bulunan 215 parseldeki 340, 216 parseldeki 614 kat irtifakı tapusunun iptali isteniyor.

-''ACARİSTANBUL''DAKİ GELİŞMELER-

Mimarlar Odası İstanbul Şubesi'nin İstanbul 3. Bölge İdare Mahkemesi'nde açtığı davanın 9 Nisan 2006 tarihinde ''Acaristanbul''daki ruhsatların iptali kararıyla sonuçlanması ve Acarlar İnşaat A.Ş'nin itirazının Danıştay tarafından reddedilmesiyle ilgili süreç devam ediyor.

Beykoz Belediyesi, Danıştay'ın kararının ardından 18 Aralık 2006 tarihine kadar yaptığı inceleme sonucunda yapı tatil tutanakları tutarak, 4 adedi su basman seviyesinde olan 142 adet yapının ruhsatsız hale geldiğini Acarlar İnşaat A.Ş'ye bildirilmişti.

Yapılan tebligatta, resmi işlemlerin en geç 1 aya kadar tamamlanması, aksi takdirde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32 ve 42. maddeleri uyarınca yıkım ve para cezası uygulanmak üzere dosyanın encümene sevk edileceği belirtilmişti.

Yapıların ruhsatlandırılması için verilen sürenin 18 Ocak 2007 tarihinde bitmesi ve bu sürede ruhsatlandırma yapılmaması sonucu Beykoz Belediye Başkanı Muharrem Ergül 19 Ocak 2007 Cuma günü dosyayı encümene sevk etmişti.

30 Ocak 2007 günü toplanan encümen, ''Acaristanbul'' ruhsatlarının iptaliyle ilgili Danıştay'a yapılan temyiz başvurusuna ilişkin nihai kararın beklenmesine ve bu karar gelinceye kadar da dosyanın İmar Müdürlüğüne iadesine karar vermişti. Ancak, Çevre ve Orman Bakanlığı encümenin bu kararına itiraz etmişti.

Danıştay 6. Dairesi'nin onama kararının 28 Şubat 2007 tarihinde belediyeye ulaşmasının ardından Belediye Başkanı Muharrem Ergül başkanlığında 13 Mart 2007 tarihinde olağan toplantısını yapan encümen, ''Acaristanbul'' villalarıyla ilgili yıkım ve 240 bin YTL para cezası kararı almıştı.

Bu kararın tebliğinden sonra da Acarlar İnşaat A.Ş, 20 Mart 2007 tarihinde encümen kararın iptali istemiyle İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açmış, davada mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar vermişti.

Bu arada, Orman Genel Müdürlüğü Kanlıca İşletme Şefliği de ''Acaristanbul''da 2 parselde oluşturulan ve Sarıyer'deki bir notere tespit ettirildikten sonra Tapu Sicil Müdürlüğüne bildirilen 954 kat irtifakı tapusunun iptali istemiyle dava açmıştı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious