Acaristanbul'da yıkıma doğru

  • Giriş : 15.02.2007 / 00:00:00

Danıştay 6. Dairesi, Beykoz Belediyesi'nin Acaristanbul'a verdiği yapı ruhsatının iptaline ilişkin yerel mahkeme kararını onadı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Beykoz'da ormanlık alanda kurulan ve yüzde 6'lık yapım izninin yüzde 96'ya çıkarıldığı öne sürülen lüks villalara yıkım yolu açıldı. Danıştay 6. Dairesi, Acaristanbul ve Acarkent konusundaki 3 ayrı davada karar verdi. Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği'nin açtığı davada, Beykoz Belediyesi’nce Acaristanbul'a verilen yapı ruhsatının iptal edilmesine ilişkin İstanbul İdare Mahkemesi kararını onadı. Daire, yine Mimarlar Odasının Acaristanbul'un sit alanı ilan edilmesi konusunda açtığı davayı reddeden İstanbul İdare Mahkemesi kararını da bozdu. Daire, yerel mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesini yeterli görmeyerek, yeni bir bilirkişi incelemesi yaptırılması gerektiğini kaydetti. Ayrıca, Acarkent ile ilgili ruhsatın iptali istemiyle Mimarlar Odası’nın açtığı davayı ehliyet yönünden reddeden İstanbul İdare Mahkemesi kararını da bozdu. Acarkent'in ormanlık alan olması nedeniyle kamu yararı bulunduğu, bu nedenle Mimarlar Odasının dava açma ehliyetinin bulunduğununa işaret edildi. Beykoz Belediye Encümeni, Serdaroğlu özel ormanındaki villalarla ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanlığı'nın itirazı üzerine dosyanın İmar Müdürlüğü'ne gönderilmesine karar vermişti. Danıştay'ın onama kararının ardından, Beykoz Belediyesi Encümeni'nin toplanarak yıkım kararı alması bekleniyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious