Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği'ne durdurma

  • Giriş : 11.08.2006 / 00:00:00

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin yürütmesini durdurdu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Kurul, yönetmelikte, özellikle kız öğrenciler için, okul kılık kıyafetlerine ilişkin ilgili yönetmelikte öngörülen şekliyle “başı açık” ibaresinin yer alması gerektiğini vurgulayarak, “Yönetmelikte yer alan, 'rahatlıkla, tanınmasını sağlayacak şekilde' ibaresinin bu anlamı içermediği dikkate alındığında, dava konusu düzenlemede hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır” denildi.

Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığı Açık öğretim Lisesi Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı.

Danıştay 8. Dairesi, söz konusu yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütmesini durdurmuş, bazı maddeler için karar verilmesine yer olmadığını belirtmiş, bazı maddeler hakkında yürütmenin durdurulması istemini ise reddetmişti.
Daire'nin kararına, Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim Sen karşılıklı olarak itiraz etmişti.

İtirazı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 6 Temmuz 2006'da verdiği kararda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın itirazını oybirliğiyle reddetti. Kurul, Eğitim Sen'in itirazını ise kısmen kabul ederek, yönetmeliğin 45. maddesi ve 46. maddesinin birinci cümlesinin yürütmesinin durdurulmasına oyçokluğuyla karar verdi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious