Acillerdeki hizmet aksamayacak

  • Giriş : 07.07.2006 / 00:00:00

Acillerdeki 24 saat kesintisiz hizmetin aksamayacağı bildirildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Necdet Ünüvar tüm hastaneleri, 24 saat acil sağlık hizmeti vermeleri, bu hizmetin hiçbir kesintiye uğratılmaması, bütün acil başvuruları sağlık güvencesi olup olmadığına veya ödeme gücü bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kabul etmeleri konusunda uyardı.
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Necdet Ünüvar, yayınladığı genelgede, sağlık hizmetlerinin tüm vatandaşlar için erişilebilir olmasının temel öncelikleri olduğunu belirtti. Ünüvar, hizmet bedelinin ödenmemesi nedeniyle hastanelerde rehin tutma, taburcu işlemlerini geciktirme, senet imzalatma gibi uygulamaların ilgili genelge ile kaldırıldığını hatırlattı. Sağlık hizmetinin geciktirilemez ve ertelenemez olduğunu kaydeden Ünüvar, "Ender de olsa herhangi bir aksaklığa ve olumsuzluğa meydan verilmemesi için, tüm hastanelerin 24 saat acil sağlık hizmeti vermeleri, bu hizmetin hiçbir kesintiye uğratılmaması, özel ve kamuya ait hastanelerin bütün acil başvuruları sağlık güvencesi olup olmadığına veya ödeme gücü bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kabul etmeleri pozitif hukukun öngördüğü zorunluluktur" dedi.

Acil servise başvuran ve yatırılarak tedavisi gereken hastaların kesinlikle boş yatak olmadığı gerekçesiyle sevklerinin yapılmayacağını kaydeden Ünüvar, hastanenin tüm yataklarının acil hastalar için kullanılacağını dile getirdi. Ünüvar, "Acil durumlarda bir başka kuruma hasta nakli ancak daha ileri tıbbi bakım ve tedavi gerekiyorsa, ilk tıbbi müdahale yapılıp tıbbi stabilizasyon sağlandıktan ve sevk edilmesi uygun görülen kurum ile gerekli koordinasyon kurulduktan sonra yapılacaktır. İletişim kurulan, sevkin kendisine yapılacağı hastanedeki tüm yatakların dolu olması hali hariç -yatağım yok- şeklinde bir mazeret ileri sürülmeyecektir." diye konuştu.

Hastaların sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın gerekli tıbbi müdahale ve tedavilerinin derhal yapılmasını, sosyal güvencesi olmayan hasta ve hasta yakınlarının mağduriyetinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını isteyen Ünüvar, "Acil hastalarla ilgili idari ve mali işlemler, tıbbi işlemlerin yapılmasını geciktirmeyecek şekilde yürütülecektir." ifadesini kullandı.

Ünüvar, hastadan herhangi bir senet ya da taahhütname istenmeyeceğini de vurguladı.

Tedavi faturalarının ödenmemesi nedeniyle, hastaların taburcu edilmemesi ya da taburcu süresinin uzatılması gibi uygulamalardan kesinlikle kaçınılması gerektiğini dile getiren Ünüvar, "Kamu hastanelerinden zorunlu sebeplerle özel hastaneye sevk edilen ve tedavi giderlerini ödemede güçlük çeken hastalar ile kamu hastanelerinde tedavi olan ancak tedavi giderlerini ödemede güçlük çeken vatandaşlara İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gerekli desteğin sağlanmasına özen gösterilmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious