'Afet, insanların kaderi olmamalı'

  • Giriş : 30.11.2006 / 00:00:00

Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Özak, afetlerde can ve mal kaybına maruz kalmanın ülke insanlarının kaderi olmaktan çıkması gerektiğini söyledi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi tarafından düzenlenen 'Ulusal Heyelan Sempozyumu', Zorlu Grand Otel'de başladı. İki gün boyunca devam edecek sempozyumda 'Heyelanlar ve Türkiye için Önemi' konuları, heyelanın önlenmesi için alınması gereken önlemler üzerinde duruldu. Sempozyuma, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Özak, Trabzon Belediyesi Başkan Yardımcısı Kemal Kılıç, Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Başkanı İsmet Cengiz, Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Tuncay Özraman, çeşitli üniversitelerden gelen öğretim üyeleri, öğrenciler katıldı.

Sempozyumda konuşan Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Özak, heyelanın Türkiye'de insanların kaderi olarak görülüp algılanmasından kurtulması gerektiğini ve bununla ilgili olarak afet yönetim sistemini geliştirmek zorunda olduklarını belirtti.

Afetler konusunda herkesin üzerine düşeni yerine getirmesi gerektiğini kaydeden Özak, "Afet, tehlike ve riskleriyle sık sık karşılaşan ülkemizde, sivil toplumun ve devletin işbirliği içerisinde afetler konusunda zarar azaltma ortaklı bir yönetim sistemi geliştirilmesi şart. Afet zararlarının azaltılması ve ülkemizdeki yerleşimlerin afetlere karşı güvenlikli hale getirilmesi kârlı bir şekilde sürdürülen geniş kapsamlı ve toplumsal olarak içselleştirilmiş bir mücadele kültürü ile desteklenmesi gereken toplumsal bir hedef olmalıdır. Bu hedef için bakanlığımız, diğer bakanlıklar, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları ve yurttaşlar olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmek zorundayız." dedi.

Türkiye'nin sağlıklı bir konut yapılanmasını sağlamak amacıyla yeni proje taslağı hazırladıklarını ve en kısa zamanda taslağı meclise sunacaklarını ifade eden Bakan Özak, tasarının meclisten geçmesiyle birlikte konut yapılanmasında sağlıklı bir yapıya kavuşulacağını kaydetti.

Köyden şehre yapılan göçler sonrası kaçak yapılanmadan kaynaklanan gecekondu sorununun ortaya çıktığını ve hazırladıkları yasa tasarısıyla bu problemi ortadan kaldırmaya çalıştıklarını vungulayan Özak konuşmasını şöyle tamamladı: "1980-2000 yılları arasında Türkiye toplu konutu konuştu ama maalesef şunu kabul edelim, köyden şehre akım sağlıksız bir yapılanmayı ortaya çıkardı. Bu sağlıksız yapılaşmanın önüne geçilmesi için dönüşüm yasası hazırlıyoruz. Depreme dayanıklı yapıların yapılanması için tasarı hazırlıyoruz. Burada sadece şehirleri değil kırsal kesimleri de buna dahil ediyoruz. Şu anda kaçak yapıları yıkıp burada oturan insanları ruhsatlı binalarda oturmaları için çalışıyoruz. Bunu yaparken de insanlara 20 kadar taksitlendirme avantajı veriyoruz."

Konuşmaların ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Yüzer'in heyelanla ilgili sunumla sempozyuma devam edildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious