Ağaç dikmek vatani görev sayılacak

Ağaç dikmek vatani görev sayılacak.25319
  • Giriş : 29.11.2007 / 21:56:00
  • Güncelleme : 29.11.2007 / 22:06:34

Hükümet, ağaç dikmeyi zorunlu hale getirecek yasa değişikliği için kolları sıvadı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

BMM Adalet Komisyon Başkanı ve TEMA kurucularından Ahmet İyimaya, Anayasa'nın 169'uncu maddesinin, "ağaçlandırma vatani görevdir" şeklinde düzenlenmesini önerdi. Değişiklik pakete girerse, askerlik yapmak gibi ağaç dikmek de vatani görev olacak. Cezaevinde mahkumlar, askerliğini yapanlar görevlerinin belirli döneminde ağaç dikecekler, yine düğün yapanlar, çocuğu olan zorunlu ağaç dikecek. Türkiye'de ağaçlandırmanın sivil vatandaşlar düzeyinde bir gelenek olarak yerleşmesini sağlamak ve ağaçlandırmayı zorunluluk haline getirmek için anayasa değişiklik paketine bu yönde hüküm konulması gündemde. AK Parti'nin anayasa değişiklik komisyonunda yeralan TBMM Adalet Komisyon Başkanı ve TEMA kurucularından Ahmet İyimaya, anayasa değişikliğiyle ilgili önerisi olacağını ve pakette bu yönde değişiklik yapılmasını isteyeceğini söyledi.

-MAHKUMLAR DA AĞAÇ DİKMEK ZORUNDA-

TBMM Adalet Komisyon Başkanı Ahmet İyimaya, mevcut anayasada ağaçlandırma ve ormanların 169'uncu madde ile düzenlendiğini belirerek, yeni taslakta orman köylüsü ve ormanlarla ilgili olan bazı gereksiz düzenlemelerin çıkarıldığını ifade etti. İyimaya, "Benim önerim var. Anayasa'nın 169'uncu maddesine ağaçlandırmayı 'vatani görev' olarak koyalım. Değişiklik pakete girerse askerlik yapmak gibi herkesin ağaç dikme yükümlülüğü vatani görevi olacak. Bunun nasıl uygulanacağı ise çıkarılacak kanunla belirlenir" dedi. İyimaya, uygulamada ise kişinin hayatı boyunca belli bir miktar araziyi ağaçlandırması, her doğana belli miktarda ağaç dikme zorunluluğu, evlilikle ağaç dikme, mahkumlara tutuklu oldukları dönemin belle bir döneminde ağaç diktirme gibi zorunluluk getirilebileceğini ifade etti.

-MEVCUT MADDE-

Mevcut Anayasa'nın 169'uncu maddesi "Ormanların korunması ve geliştirilmesi" maddesini içeriyor. Madde şöyle: Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir.Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu y. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz; çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz.Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ,meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında, orman sınırlarında daraltma yapılamaz.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious