AİDS'le micadelede toplumsal duyarlılık şart

  • Giriş : 30.11.2006 / 00:00:00

Dünyada her gün 11 bin yeni HIV enfeksiyonu meydana geldiği tahmin ediliyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Her yıl Aralık ayının ilk günü HIV/AIDS konusunda toplumsal duyarlılığın oluşturulması ve bulaşma yolları konusunda bilincin artırılmasına yönelik etkinlikler düzenlenirken, dünyada her gün 11 bin yeni HIV enfeksiyonu meydana geldiği tahmin ediliyor.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, dünyada halen yaklaşık 39.5 milyon erişkin ve çocuğun HIV ile enfekte olduğu, bunların yüzde 95'inin ise gelişmekte olan ülkelerde yaşadığı biliniyor.

Yetkililer, dünyada her gün 11 bin yeni HIV enfeksiyonunun meydana geldiğine, etkilenen kişilerin çoğunluğunun en üretici çağlarında olan 25 yaş altındaki gençler olduğuna dikkat çekti.

Ümit vaat eden yeni çok ilaçlı tedavi şemalarıyla hastalığın belirtilerinin ortaya çıkışı geciktirilebilse de bir AIDS hastasının yıllık ilaç giderinin 10 bin doları bulduğunu belirten yetkililer, Türkiye'deki hastaların ilaçlarının zamanında temin edilememesi gibi sorunlarla karşılaşabildiklerini kaydettiler.

Yetkililer, HIV şüphesi olan ya da tanısı konanların isimlerinin açığa çıkmasından çekindikleri için sağlık kurumlarına baş vurmamalarının bu hastalıkla yapılan mücadeleyi aksattığını bildirdiler.

Yetkililer, Dünya AIDS Günü'nde toplumsal duyarlılığın oluşturulması, halkın HIV/AIDS'in bulaşma yolları hakkında bilgilendirilmesi, güvenli ve sağlıklı cinsel hayat konusunda bilinçlendirilmesi, kondom kullanımının yaygınlaştırılmasının vurgulanması, HIV ile enfekte olanlara ayrımcılık yapılmaması, bu kişilerin hiçbir şekilde suçlanmaması, yargılanmaması ve toplumdan dışlanmamasının gereğine dikkat çekilmesinin önemini vurguladılar.

AIDS KONUSUNDA YÜRÜTÜLEN PROJELER

Sağlık Bakanlığınca Küresel Fon ve MEDA isimli organizasyonlar tarafından AIDS/HIV'in önlenmesine yönelik projeler yürütülüyor.

Sağlık Bakanlığı'na aids hastalığına ilişkin 1985 yılından bu yılın ilk 6 ayına kadar olan dönemde toplam 2 bin 412 vaka ve taşıyıcı bildirimi yapıldığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü Daire Başkanlığı Zührevi Hastalıklar Şubesinin verilerine göre, en fazla vaka ve taşıyıcı 30-34 arası yaş grubunda bulunurken, bulaşma yollarının başında heteroseksüel cinsel ilişki geliyor.

En fazla hasta ve taşıyıcı, sırasıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da yaşıyor. İstanbul'da 181'i hasta, 551'i taşıyıcı olmak üzere toplam 732, İzmir'de 53'ü hasta, 157'si taşıyıcı olmak üzere toplam 210, Ankara'da ise 41'i hasta, 84'ü taşıyıcı olmak üzere toplam 125 aids vakası bulunuyor.

Türkiye'de bildirilen AIDS vaka ve taşıyıcılarının yıllara göre dağılımı şöyle:

YILLAR VAKA TAŞIYICI TOPLAM
----------------------------------------

1985 1 1 2

1986 2 3 5

1987 7 27 34

1988 9 26 35

1989 11 20 31

1990 14 19 33

1991 17 21 38

1992 28 36 64

1993 29 45 74

1994 34 52 86

1995 34 57 91

1996 37 82 119

1997 38 105 143

1998 29 80 109

1999 28 91 119

2000 46 112 158

2001 40 144 184

2002 48 142 190

2003 52 145 197

2004 47 163 210

2005 37 295 332

2006 (ilk 6 ay) 24 134 158
-----------------------------------------

Toplam: 612 1800 2412


YAŞ GRUPLARI VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIM

Türkiye'deki aids vakalarının yaş grupları ve cinsiyete göre dağılımı da şöyle:

Yaş Grupları Erkek Kadın Toplam
----------------------------------------

0 13: 4 17

1-4: 5 11 16

5-9: 3 8 11

10-12: 3 2 5

3-14: 1 1 2

15-19: 23 36 59

20-24: 142 163 305

25-29: 227 127 354

30-34: 298 99 397

35-39: 251 51 302

40-49: 279 68 347

50-59: 148 60 208

60 ve üzeri 69 25 94

Bilinmeyen 200 95 295

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious