AİHM'den AK Parti'ye ciddi hukuk uyarısı

AİHM'den AK Parti'ye ciddi hukuk uyarısı.9046
  • Giriş : 05.07.2009 / 14:21:00

AİHM uyardı... Demokratik toplum ile bağdaşmayan eylem ve söylem de kapatma nedeni!

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

AİHM'nin 'Batasuna' kararı AKP'ye ciddi bir hukuk uyarısıdır

İktidar partisinin, Anayasa Mahkemesi'nin 'laiklik karşıtı eylemlerin odağı' olduğu kararına karşılık AİHM'ye neden itirazda bulunmadığı anlaşıldı.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hukuk çıkmazı, Türkiye'yi bütün kurumları ile gerilime sokan, askeri yargının yetkisinin sınırlandırılmasına dair yasal düzenlemenin, AİHM kararlarının gereği olduğu AKP yetkililer tarafından ileri sürülüyor.

Mahkemenin içtihatlarına paralel düzenlemeler tatbikattaki istikrara hizmet eder.

Bu arada, mahkemenin diğer önemli kararlarını da gözden uzak tutmamak gerekiyor. AİHM, İspanya Yüksek Mahkemesi'nce kapatılıp, anayasa mahkemesince de kapatma kararı onaylanan, ayrılıkçı Batasuna'nın yaptığı başvuruyu reddetti ve kapatma kararının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerine aykırı olmadığına hükmetti. AKP'nin önerdiği Anayasa Değişikliği tasarısı, parti kapatma müeyyidesinin uygulanmasının, Venedik Komisyonu kriterlerine uygun olarak düzenlenmesi ve sadece şiddeti kullanan ve özendiren eylem ve beyanlarla sınırlanması öngörülüyor; ayrımcılığı göz ardı ediyor.

Batasuna ile ilgili yeni kararında, AİHM şiddetin dışında, parti kapatma ölçütü olarak, demokratik toplum ile bağdaşmayan, demokratik toplumu tehlikeye sokacak eylem ve söylemlerin de kapatma nedeni olacağına hükmetti. Bu karar, geçmişte Refah Partisi'nin kapatılmasına dair Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kapatma kararını onaylarken göz önüne alınan kriterlerle örtüşüyor. Mahkemenin eski yargıcı Sn. Rıza Tülümen bu konuya özellikle işaret ediyor. (Milliyet, 03.07.2009) Sonuç olarak AİHM'nin parti kapatma davalarını incelerken 'şiddet' kriterinin yanında Venedik Komisyonu'na atıfta bulunan AKP yöneticilerinin ve bunu destekleyen hukukçuların aksine, 'Demokratik toplum' kriterinin de nazara alınması gerektiğine dair içtihatları istikrar kazanıyor. AKP ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin, 'laiklik karşıtı eylemlerin odağı' olduğuna dair kararı, AİHM'nin 'demokratik toplumu tehlikeye sokan eylem ve söylemler' kriterinin ihlal edilmekte olduğu konusunda kesin delil teşkil etmektedir.

AKP SİNEYE ÇEKTİ

AİHM'nin içtihatlarına göre laiklik karşıtı eylem ve söylemler, demokratik toplumu tehdit eder ve parti kapatma nedenidir.

AKP, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararına karşı neden AİHM'ye başvuramadı?

Anayasa Mahkemesi'nin, kendileri ile ilgili, ağır suçlamalar içeren kararına karşı AKP, AİHM'ye itirazen başvurup, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri ve mahkeme içtihatları açısından, Anayasa Mahkemesi kararını tartışmaya açmak yerine sineye çekip, para cezasını ödemeye karar vererek suçlamayı kabul etmiş bulunuyor.

AİHM'nin Batasuna ile ilgili son kararı ve Anayasa Mahkemesi'nin AKP ile ilgili kararı birlikte mütalaa edildiğinde, AKP ciddi bir hukuk çıkmazındadır ve acilen politikalarını gözden geçirmek durumundadır.

Eğer herhangi bir nedenle bugün dokunulmazlıklar kaldırılırsa, Anayasa Mahkemesi'nin AKP ile ilgili kararında, adı geçenler özel yetkili savcılık tarafından anayasal nizama karşı suç işledikleri için soruşturmaya tabi tutulurlar. Bu arada CHP'nin de stratejik bir hatasını gözden kaçırmamak gerekir. Askeri yargının görev alanı Meclis'te tartışılırken, dokunulmazlıklar konusunu gündeme getirmemek çok büyük bir hatadır.

Gece yarısı, önergelerde kelime oyunları yaparak kanun yapmak yerine, sürekli referans aldıkları Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hukukuna uygun bir hukuk siyasetini ortaya koymaları demokratik bir hukuk devletinin bekası bakımından gereklidir.

TBMM'deki gruplar uyuyor mu?

HÜRRİYET

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*