'Aile Içi Siddet Konferansi' Istanbul'da basladi

  • Giriş : 11.11.2005 / 00:00:00

ISTANBUL - Istanbul'da, aile içi siddete önlem alinmasi için insanlara çagrida bulunmak üzere "Aile Içi Siddete Son! Dünyadan Örnekler" baslikli konferans düzenlendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

11-12 Kasim tarihlerinde yapilacak konferansin bugünkü oturumunun açilis konusmalarini, Hürriyet Gazetesi Icra Kurulu Baskani Vuslat Dogan Sabanci, Birlesmis Milletler (BM) Nufus Fonu Enformasyon Medya ve Kaynak Olusturma Baskani Safiye Çager, BM Insan Haklari Komisyonu Kadina Karsi Siddet Özel Raportörü Yakin Ertürk ve Çagdas Egitim Vakfi Baskani Gülseven Yaser yapti. Konferansa ayrica tüm dünyadan ve Türkiye'den kadina karsi siddet ile savasan kisiler, örgütler ve devlet temsilcileri ile vatandaslar katildi.
Konferansta söz alan Birle?mi? Milletler(BM) Nufus Fonu Enformasyon Medya ve Kaynak Olu?turma Ba?kany Safiye Ça?er, kadyn haklarynyn korunmasy için dünyanyn harekete geçti?ini belirtti. Safiye Ça?er, Türkiye'de kadynlara kar?y ?iddet örnekleri görülse de Türk hükümetinin kadyn haklary konusunda geni? bir mevzuatynyn oldu?unu kaydetti. "Kadynlara kadar ?iddet insan haklary ihlalidir." diyen Ça?er, uluslararasy arenada edindi?i tecrübelerle bu sorunun bütün toplumu etkiledi?i sonucuna vardyklaryny söyledi. BM Nüfus Fonu ortakly?yyla Türkiye'nin aile içi ?idddete kar?y uluslararasy bir kampanya ba?latty?yny belirten Ça?er, "Kadynlara yönelik ?iddet artyk bir tabu olmaktan çykmy?tyr." diye konu?tu.

BM Ynsan Haklary Komisyonu Kadyna Kar?y ?iddet Özel Raportörü Yakyn Ertürk de, aile ii ?iddete kar?y mücadelede devletin yükümlülü?ünün önemini vurgulady. Yakyn Ertürk, "Kadyn oldu?unuz zaman gerçekten ayrymcyly?a maruz kalyyorsunuz." dedi. Cinsiyet hiyerar?isini ortadan kaldyrmak için tüm sorumllulu?un devlete ait oldu?unu belirten Ertürk, "Kadyna kar?y ?idddet, her türlü yönleriyle ataerkil bir düzenin sonucu." ?eklinnde konu?tu. Aile içi ?iddeti herhangi bir ?ekilde me?rula?ttyrmanyn mümkün olmady?yny vurgulayan Ertürk, ?iddetin geli?mi? ya da geli?memi? olsun her toplumda görüldü?ünü ifade etti. Bir insan haklary ihlali oldu?u için herkesin bu konuya gereken özeni göstermesi gerekti?ini dile getiren Ertürk, "Ataerkil düzenin ortadan kalkmasy, gücün istismar edilmesinin önlenmesi için neler yapylmasy gerekti?ine baylmasy gerekir." diye konu?tu, Yakyn Ertürk, BM Nufus Fonu olarak, amaçlarynyn ?iddet uygulandy?ynda tepki göstermmek de?il, ?iddeti ortadan kaldyrmak oldu?unu belirtti. Ertürk, Dünyadaki kkadyn hareketlerinin yaygynla?masyyla insanlaryn konuya daha duyarly oldu?unu belirterek, bu kadyn harekketleriyle devletin sorumlulu?unun da vurgulandy?yny söyledi. Ertürk, "Ev içi mahrem bir yer oldu?u içiin devllet müdahalesinden uzak kalmy?tyr." dedi.

"Aile Yçi ?iddete Son! Dünyadan Örnekler" konferansyn ikinci gününde Kadyn ve Aileden sorumlu Devlet Bakkany Nimet Çubukçu ile Yngiltere Devlet Bakany Barones Patricia Scotland QC ve Almanya Ye??iller Partisi Milletvekili ve Kadyn Konulary Sözcüsü Verena Lappe'nin birer konu?ma yapaca?y bildirildi.


Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious