Aile mahkemelerinin uygulamaları hakkında araştırma

Aile mahkemelerinin uygulamaları hakkında araştırma.7591
  • Giriş : 08.04.2008 / 10:43:00

Aile mahkemelerinin uygulamaları, bir araştırmayla mercek altına alınacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, ''Türkiye'de Aile Mahkemeleri Uygulaması ve Uygulamanın Değerlendirilmesi'' konulu bir araştırma yapacak.

Araştırma kapsamında, aile ile ilgili hukuki sorunların çözümü, ailenin korunması, huzuru ve refahı konularında önemli görevler yüklenen mahkemelerin, görevlerini gereği gibi yerine getirip getirmedikleri incelenecek.

Ailenin korunması açısından mahkemelerin daha işlevsel hale getirilmesinin gerekliliği, boşanma davalarının sebepleri, boşanmaların çocuklar üzerinde yarattığı psikolojik sorunların çözümünde mahkemelerin işlevlerinin ve burada çalışan hakimlerin ihtisaslaşmalarının yeterli olup olmadığı gibi sorulara cevap aranacak araştırmanın, ailenin korunmasına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

-TÜRKİYE'NİN ERGEN PROFİLİ OLUŞTURULACAK-

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanlığı, aile mahkemelerinin uygulamalarını incelemenin yanı sıra, bu yıl Türkiye'nin ergen profilini de ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

Ergen nüfusun güncel sorun alanlarını belirleyerek bunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek ve ergenler konusunda aileleri ve kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla yapılan projede, hızla gelişen sosyoekonomik ve kültürel değişimlerin ergenler üzerindeki etkileri araştırılacak.

Genel Müdürlük, ayrıca çocuklara yönelik programlar ve bu programlarda yayımlanan reklamların içerik analizlerini de yapacak.

-BOŞANMALARIN GERÇEK SEBEPLERİ ARAŞTIRILACAK-

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün bu yıl içinde tamamlamayı planladığı bir diğer araştırma konusu ise Türkiye'de özellikle son yıllarda artan boşanmaların gerçek sebepleri olacak.

Evlenme-boşanma ilişkisi içerisinde değişen toplumsal yapının ortaya çıkarılmasının hedeflendiği araştırma kapsamında, boşanmalarda en çok sebep gösterilen ''geçimsizlik'' kavramının gerçek nedenleri incelenecek.

En az bir boşanma davasına bakmış avukatlarla yapılacak anket sonucu oluşturulacak araştırmanın saha uygulamasında, ilgili kamu kuruluşları, üniversiteler ve araştırma şirketlerinden de destek alınacak.

-SOSYAL YARDIM ALANLARIN YARDIM ALGISI VE YOKSULLUK KÜLTÜRÜ-

Genel Müdürlüğün ele alacağı diğer konu ise ''Türkiye'de Kamusal Sosyal Yardım Alanların Yardım Algısı ve Yoksulluk Kültürü'' konusunda olacak.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca yürütülecek araştırmayla sosyal yardım yapan kamu kurum ve kuruluşlardan yardım alanların yardıma ve yardım sağlayan kamu gücüne ilişkin duygu ve düşünceleri tespit edilecek. Araştırmada, yardımlar konusunda yaşanan sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri de yer alacak.

En az 2 yıldır ayni ve nakdi yardım alan bireylerle çalışılacak araştırmada, yardım alan 2 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious