Ailece hacca Diyanet’ten teşvik

  • Giriş : 10.07.2006 / 00:00:00

Hac başvurularının kontenjanın iki katı olması Diyanet’i yeni arayışlara itti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hac programlarını geliştirmek amacıyla düzenlenen ve üç gün süren “Hac Organizasyonu” sempozyumu sona erdi. Sempozyumda hac ibadeti sırasındaki zorluklar dikkate alınarak, İslam bilginlerinin delillere dayalı farklı görüşlerinden azami ölçüde yararlanılması tavsiye edildi. Diyanet, hac başvurularının kontenjanın iki katı olması ve kota sebebiyle birden fazla hacca gitme imkanı bulunmadığından eşlerin hacca birlikte gitmesini teşvik etmeyi planlıyor. Değerlendirme raporunun okunması ile sona eren sempozyumdan, bugüne kadar yürütülen hizmetlerin geliştirilerek devam ettirilmesi sonucu çıktı. Hac programında Medine ziyaretinin 8 gün tutulması ve Mescid-i Nebevi’de kılınan namazın 40 vakte tamamlanmasının, haccın bir zorunluluğu olmadığı için isteyenlerin Medine’de daha az süre kalabileceklerine dikkat çekildi. Her yıl ‘işçi’ adı altında hacı götürülmesinin de önüne geçiliyor. Kasap, aşçı ve temizlikçilerin seçimi, götürülmesi, istihdamı ve denetimi ile ilgili işlemler yeni bir sisteme kavuşturulacak.

Conrad Otel’de düzenlenen sempozyuma tebliğci, müzakereci ve davetli olmak üzere toplam 120 bilim adamı ile yaklaşık 50 acente görevlisi katıldı. Suudi Arabistan, Malezya, İran, Fas, Ürdün, Azerbaycan ve Bosna-Hersek’ten katılan temsilciler ise kendi ülkelerindeki uygulamaları dile getirdi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fikret Karaman tarafından okunan değerlendirme raporuna göre bugüne kadar devam eden hac organizasyonu geliştirilerek devam ettirilecek.

Hac sempozyumundan yeni kararlar çıktı

Hac organizasyonu, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gözetim ve denetimi altında (A) grubu seyahat acenteleriyle birlikte yürütülmesine devam edilmeli.

Kayıtları yapıldığı halde hacca götürülemeyenlere, bir sonraki yıl öncelik tanınmalı. Hacılara kaliteli, iklim şartlarına uygun elbiselik kumaş ve sağlam çantalar temin edilmeli.

Hac organizasyonunda birden fazla görev almış personelden, hizmet aşkını kaybetmiş olanlara tekrar görev verilmemeli.

Zengin bir hac arşivi oluşturmak maksadıyla görevli personel, hacılardan hatırayla birlikte duygularını yazmalarını teşvik etmeli.

Uygulanan kota nedeniyle birden fazla hacca gitme imkanı bulunmadığından, eşlerin hacca birlikte gitmeleri teşvik edilecek.

Hacıların ibadete daha çok zaman ayırabilmeleri için, Medine’de uygulanan yemekli sistem genişletilmeli, kaliteli yemek hizmeti sunulabilmesi için yeterince usta aşçı, diyetisyen ve yardımcı elemanlar görevlendirilmeli.

Malezya’da 80 yaş üstü hacca direkt giderken Türkiye’de ise yaşa değil, kuraya bakılıyor

Suudi Arabistan devleti tarafından İslam ülkelerine tanınan nüfusunun binde biri oranında hac kontenjanı, bu ülkeleri hacı adaylarını belirlerken birbirinden farklı yöntemler uygulamaya yöneltti. Ürdün, hacca gideceklerdeki sıralamayı, başvurular arasında en yaşlıdan gençlere doğru yaparken Malezya, 80 yaşından büyükleri kuraya dahil etmeden, bekletmeden hacca götürüyor. Fas ise kontenjanının yüzde onunu yaşlılara ayırmış durumda. Türkiye’deki kura sisteminde ise numara kime çıkarsa o gidiyor. Yaşlılara öncelik tanınmıyor. İslam ülkeleri kendilerine tanınan hac kontenjanlarının yetersiz kalmasından şikayetçi. Kontenjanları artırmak için harekete geçen Suudi Arabistan, 2010 yılında tamamlanması planlanan alan genişletmeleri sonucunda hac kontenjanını beş milyona çıkarmayı hedefliyor.

Hacı adaylarının belirlenmesinde en fazla uygulanan yöntem “kura” sistemi. Ülkeler, dinî bir vecibe olduğu için başvurular arasında ayırım yapmadan kuraya sokarak hacca gidecekleri belirliyor. Bunların içinde en farklı yöntemi Ürdün kullanıyor. Ürdün’de hacı adayları yaşlıdan gençlere göre tespit ediliyor. Müzmin hastalığı olanlara öncelik tanınıyor. Fas da hacılarını kura ile belirleyen ülkeler arasında. Onlardaki farklılık ise kontenjanın yüzde 10’unun yaşlılara ayrılması. Malezya’nın hacıları belirlemedeki yöntemi ise başvuru sırasına göre yapılıyor. Ancak yetmiş yaşından yukarı olanlara öncelik tanınırken 80 yaşından yukarı olanlara ise hiçbir ayrıma tabi tutulmadan doğrudan hacca gitme önceliği veriliyor. Türkiye ise hacılarının tamamını kura yöntemi ile belirliyor. Yığılmaları önlemek isteyen Diyanet, sadece ilk kez hacca gideceklerin başvurularını kabul ediyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious