AK Parti 367 için teklif verdi

  • Giriş : 04.05.2007 / 00:00:00

AKPARTİ'nin, CHP, ANAVATAN ve DYP'ye sunduğu Anayasa değişikliği teklifine göre, TBMM, yapacağı tüm toplantı ve seçimlerde, üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

TBMM, yapacağı tüm toplantı ve seçimlerde, üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanacak. TBMM, Anayasada başkaca bir hüküm yoksa, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verecek. Ancak karar yetersayısı, hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamayacak.

Teklife göre, genel seçimler 5 yılda bir yerine, 4 yılda bir yapılacak.

Cumhurbaşkanı, 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim görmüş TBMM üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilecek.
Teklifle, cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıla indirilirken, “Bir kimse, en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmü getiriliyor.
Cumhurbaşkanlığına, TBMM üyeleri içinden aday gösterilebilmesi 20 milletvekilinin, Meclis dışından aday gösterilebilmesi için ise üye tamsayısının onda birinin yazılı önerisi gerekecek.

CUMHURBAŞKANI SEÇİM SÜRECİ

Cumhurbaşkanı seçimi, cumhurbaşkanının görev süresinin sona ermesinden önceki 60 gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden 60 gün içinde tamamlanacak.
Seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan, Cumhurbaşkanı seçilecek.

İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen 2. pazar günü ikinci oylama yapılacak. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oyu alan iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilecek.

2. OYLAMA TEK ADAY VARSA, REFERANDUM OLACAK

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölüm veya seçilme yeterliliğini kaybetmesi halinde, ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesiyle yapılacak. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde olacak. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu alması halinde Cumhurbaşkanı seçilecek.

Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar, görev süresi dolan cumhurbaşkanının görevi devam edecek.

Anayasanın, “seçim kanunlarında yapılacak değişikliklerin, yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren 1 yıl içinde uygulanamayacağına” ilişkin maddesi, Cumhurbaşkanı seçiminde dikkate alınmayacak.Kanun yürürlüğe girdikten sonra, cumhurbaşkanlığı seçimi 60 gün içinde yapılacak.

ÖNEMLİ NOT

AKP'nin bu Anayasa Değişikliği, şu an devam eden Cumhurbaşkanlığı seçimini etkilemeyecek. Eğer değişiklik kabul edilirse diğer Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de etkilemeyecek çünkü artık Cumhurbaşkanını halk seçecek. Bu değişiklik sadece Meclis Başkanı ve Anayasa değişikliklerini etkileyecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious