Akbank, kredi vermek için talep bekliyor

Akbank, kredi vermek için talep bekliyor.17098
  • Giriş : 16.06.2009 / 15:50:00

Akbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zafer Kurtul, yatırım projeleri için kredi talebinin artmasını beklediklerini belirtti.Orta vadede krediler açmaya başlayacaklarını ifade etti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Akbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zafer Kurtul, yatırım projeleri için kredi talebinin artmasını beklediklerini belirterek, önümüzdeki yıldan itibaren müşterilerine orta vadeli krediler açmaya başlayacaklarını söyledi.

Kurtul, Türkiye Finans ve Yatırım Forumu'nun Bankacılık oturumunda yaptığı konuşmada, 25 yıldan uzun süredir içinde yer aldığı bankacılık sektöründe birçok kriz gördüğünü dile getirerek, ''Ancak, rahatlıkla söyleyebilirim ki, Türk bankacılık sisteminin şu an içinde bulunduğu kadar güçlü olduğu bir dönem görmemiştim. Bu, gelecekteki gelişmemiz için kritik önem taşıyan bir avantaj'' dedi.

Bu durumda, toksik aktiflerin ve bilançoda türev ürünlerin bulunmaması, 2001 yılında ortaya konan düzenlemeler gibi unsurların rol oynadığını söyleyen Kurtul, tüketici kredilerinin ve küçük işletme kredilerinin ulusal para cinsinden olduğunu, yabancı para cinsinden kredi oranının yüzde 4-5 seviyesinde bulunduğunu, döviz kurları yükseldiğinde tüketici kredilerinin etkilenmediğini anlattı.

Kurtul, geleceğe ilişkin sorunlardan şüpheli alacaklar ve karşılıklar konusuna da değindiği konuşmasında, şunları kaydetti:

''Bunlar yüzde 4,5 ama 5-6'ya çıkabilir. Bütün karşılık artışları kredi kartlarından ve küçük işletmelerden geliyor. Orta ölçekli ve büyük şirketlerin karşılık artışı yok. Şüpheli alacağa karşı ayrılması gereken karşılıkların artışı yok. Demek ki sektörümüz iyi durumda. Bazen likidite sorunu olursa şirket sahipleri yeni sermaye katıyor şirkete, sahip çıkıyorlar yani. Bizim için yeni bir deneyim bu. Kapasite kullanım oranında, sanayi üretiminde biraz daha iyi işaretler görüyoruz. Bu gelecek için bize kredi portföyümüzü geliştirmek ve reel ekonomiyi desteklemek için bir rahatlık getiriyor.''

Döviz fonlarına erişimdeki değişikliklere ilişkin bir soru üzerine Kurtul, şirketlerin, uzun dönemli yatırım projelerinin aslen döviz cinsinden alınan kredilerle finanse edildiğini hatırlatarak, müşterilerine açtıkları döviz kredilerini, mevduatlardan, sendikasyon kredilerinden ve seküritizasyonlardan sağladıklarını bildirdi.

Sendikasyonlarda geçen yılın ikinci yarısında zorlu günler yaşandığını, halihazırda piyasalarda bulunurluğun arttığını, ancak 2007'dekine benzer bir tablonun da bulunmadığını söyleyen Kurtul, ''Biz olabildiğince finansman bazımızı çeşitlendirmeye gayret ediyoruz çünkü bu önümüzdeki yıl için de büyük önem taşıyacak. Toparlanmayla birlikte, yatırım projeleri için kredi talebinin artacağını bekliyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren müşterilerimize orta vadeli krediler açmaya başlayacağız'' şeklinde konuştu.

Kurtul, Kredi Garanti Fonu'nun, bankalardan daha muhafazakar bir yaklaşıma sahip olması ve uzun süreli prosedürleri nedeniyle geçmişte işe yaramadığını, ancak yeni dönemde geleceğe ilişkin ümitlerini koruduklarını belirtti.

''KOBİ BİLANÇOLARINDA ŞEFFAFLIK İSTİYORUZ''

Eurobank Tekfen Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ertan da, geçen yılın bilançolarına bakıldığında devlet tahvillerinde artış, kredi portföyünde ise daralma görüldüğünü kaydederek, bunda, 2008'in son çeyreğindeki belirsizliğin önemli rol oynadığını vurguladı.

Ertan, şöyle konuştu:

''2001'de bankaların bilançoları yeniden yapılandırıldı ve bu krizde bize çok faydalı oldu. Reel sektöre ait bilançoların yeniden yapılandırılması lazım. KOBİ'lerin, hatta orta ölçekli şirketlerin çoğunda tüm yumurtalar tek sepete konmuş vaziyette. Biraz daha net bir tablo, mali tablolarında biraz daha şeffaflık görmek istiyoruz. Bu yapılabilir ve vergi matrahı genişletilirse, 7 yıl sonra geleceği tahmin edilen krizde, Türk ekonomisi yeni sıkıntıları aşmaya çok daha hazırlıklı olur.''

Uzun dönemde uluslararası piyasalarda kredi verme isteğinin artacağını, ancak uzun dönemli yükümlülüklere de yapısal bir yaklaşım gerektiğini söyleyen Ertan, ''Son 3 yıl zarfında Türk bankaları ve yabancı bankalar, Türk şirketlerine, şirketlerin eskiden tahayyül dahi edemeyeceği uzun vadelerde krediler açtılar. Bu gelecekte de tekrar edilebilir'' şeklinde konuştu.

''TÜRK BANKALARINA İKİNCİ BİR İLGİ DALGASI OLABİLİR''

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktör Yardımcısı Şevki Acuner ise banka olarak Türkiye'de üç ana faaliyet yürüttüklerini belirtti.

Bunlardan ilkinin uzun vadeli proje finansmanı konusunda katalizör görevi üstlenmek olduğunu, özellikle yenilenebilir enerji sektörüyle ilgili proje finansmanı konusunda güven arayışı bulunduğunu dile getiren Acuner, ayrıca yerel bankalarla çalışarak küçük ve mikro kredi sağlamak için çalıştıklarını, 2010 yılında bu alanda daha geniş finansman olanakları bulunacağına inandığını kaydetti.

Acuner, risk sermayesi konusundaki çalışmalarına da değinerek, ''Özel fonların finansmanı konusunda EBRD Avrupa'nın geri kalan bölümlerinde çok başarılı oldu. Özellikle Türkiye kaynaklı fonlarla ilgili olarak, bunu buraya getirmek istiyoruz. Diğer bankalara da öncü olmayı hedefliyoruz'' diye konuştu.

EBRD olarak, bankaların uzun vadeli borç verme kabiliyetlerindeki boşluğu kapatmayı hedeflediklerini söyleyen Acuner, bir soru üzerine, önümüzdeki dönemde yabancıların Türk bankalarına ilgi göstereceği ikinci bir dalganın olacağını, burada EBRD'nin de bir rol üstlenebileceğini belirtti.

TÜRK BANKALARIN YURT DIŞINA AÇILMALARI

The Boston Consulting Group Ortağı ve Yönetici Direktörü Francesco Pavoni de, son birkaç yılda yabancı bankaların Türk bankacılık sistemine yoğun ilgi gösterdiğini ve bu durumun likidite artışı sağladığını belirtti.

Aynı süreçte yerli bankaların da dışarı açılma yolları aramaya başladıklarına işaret eden Pavoni, önümüzdeki dönemde sektörde konsolidasyon ve yeniden yapılanmayı çok beklemediğini kaydetti.

Pavoni, ''Ama daha istikrarlı bir duruma ulaşılacağını şimdiden düşünüyorum. İyi olan şu, Türk bankaları çok güçlü bir durumda. Bu bankaların sermayelerinin de daha güçlenmesi durumunda, yurt dışına açılmamaları için hiçbir sebep kalmaz'' diye konuştu.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*