Akbank ve İş Bankası kârını patlattı

Akbank ve İş Bankası kârını patlattı.14524
  • Giriş : 15.02.2008 / 18:18:00

Türkiye'nin en büyük iki özel bankası Akbank ve İş Bankası geçtiğimiz yıla ilişkin blançolarını açıkladı. Piyasalar, durgunluktan yakınırken Akbank ve İş Bankası karlılıklarını tavana çıkardı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Bankacılık sektörü, 2007 yılına ilişkin blançolarını açıklamaya başladı. Akbank, geçtiğimiz yıl 2 milyar 525 milyon lira brüt kar elde etti. Akbank'ın net karı da 2 milyar 41 milyon dolar oldu. İş Bankası ise 2007 yılında bir önceki yıla göre brüt kârını yüzde 47 oranında artırarak 3,7 milyar YTL’ye, net kârını ise yüzde 53 oranında artırarak 1,7 milyar YTL’ye ulaştırdı.

Akbank’ın 2007 yıl sonu mali sonuçları açıklandı. Buna göre Akbank, 2007 yılında 2 milyar 525 milyon YTL brüt kâr elde etti. Brüt kârı üzerinden 484 milyon YTL vergi karşılığı ayıran Akbank’ın net kârı 2 milyar 041 milyon YTL oldu.

ZAFER KURTUL'UN AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Akbank Genel Müdürü Zafer Kurtul, şunları söyledi:

“Bankamız 2007 yılında 2 milyar 525 milyon YTL brüt kâr elde etmiştir. Brüt kârımız üzerinden 484 milyon YTL vergi karşılığı ayrılmış ve net kârımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29’luk artışla 2 milyar 041 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir.

Bankamızın kredileri, geçen yıl sonuna göre yüzde 32’lik artışla, 40 milyar YTL’ye ulaşmıştır. Bunun sonucunda toplam krediler pazar payımız yüzde 13,4’e yükselmiştir. Kredilerimizin yüzde 32’si bireysel, yüzde 34’ü KOBİ ve yüzde 34’ü de kurumsal kredilerden oluşmaktadır.

Geçen yıl sonuna göre bankamızın tüketici kredilerindeki artışı ise yüzde 43 olup, bu alandaki pazar payımız yüzde 13,2 olmuştur. Tüketici kredilerindeki artış özellikle ihtiyaç kredilerinden kaynaklanmaktadır. Bu dönemde ihtiyaç kredilerinde bankamız yüzde 83’lük bir artış kaydederken, aynı dönemde sektörün artış oranı yüzde 67 olarak gerçekleşmiştir. İhtiyaç kredilerindeki pazar payımız yüzde 11,6’ya çıkmıştır.

İhtiyaç kredilerindeki bu artışta “Türkiye’nin yenilikçi gücü” olma hedefiyle oluşturduğumuz yaratıcı ve yenilikçi çözümlerimiz etkili olmuştur. Sadece tüketici kredileri ve kredi kartı vermeye yönelik açtığımız Kredi Ekspres şubelerimizin ve müşterilerimizin bankamıza her an kolaylıkla ulaşmasını sağlayan CepKredi, WebKredi, SMSKredi ve Kredi Makinesi gibi yenilikçi ürünlerimizin katkıları her geçen gün artmaktadır.

2007 yılında ekonomimizdeki olumlu gelişmelere paralel olarak ülkemizde gerçekleşen yatırımların finansmanına bankamız önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Bu dönemde kurumsal ve ticari müşterilerimize kullandırdığımız döviz kredilerimizdeki artış dolar bazında yüzde 63 olarak gerçekleşmiştir.

Kredilerimizdeki güçlü büyümenin sonucunda kredilerin toplam aktifler içindeki payı yüzde 50’den yüzde 55’e yükselmiştir.

2007 yılında müşterilerimizin bankamıza duyduğu güvenin bir neticesi olarak mevduatımız da sektör ortalamasının üzerinde bir artış kaydetmiştir. Bankamızın mevduatı yüzde 21’lik bir artışla, 44 milyar YTL olarak gerçekleşmiştir."

İŞ BANKASI'NIN NET KARI 1.7 MİLYAR

Bu arada İş Bankası da 2007 yılı kar açıklaması yaptı.

Aktif büyüklüğü 2007 sonunda 80,2 milyar YTL’ye ulaşan İş Bankası’nın yıllık net kârı 1,7 milyar YTL olarak gerçekleşti. Açıklanan net kâr rakamı bir önceki yıla göre yüzde 53 oranında bir artışı ifade ediyor.

2007 yılında aktiflerini 80 milyar YTL’nin üzerine çıkartan İş Bankası, kaynak ve plasmanlar başta olmak üzere aktif ve pasif idaresinde izlediği başarılı stratejinin sonucunda 2007 yılında bir önceki yıla göre brüt kârını yüzde 47 oranında artırarak 3,7 milyar YTL’ye, net kârını ise yüzde 53 oranında artırarak 1,7 milyar YTL’ye ulaştırdı.

İş Bankası’nın, kârlılık odaklı dengeli büyüme ve sürdürülebilir mevduat tabanı oluşturmaya dönük stratejileri doğrultusunda, kredilerden elde ettiği faizler önceki yıla göre yüzde 25 oranında artarken; mevduata ödenen faizlerdeki artış da yüzde 17 seviyesinde gerçekleşti. 2007 yılında İş Bankası’nın Türk Lirası tasarruf mevduatı yüzde 33 oranında genişlerken, mevduat tabanı içerisinde Türk Lirası bireysel mevduatın payının yükselmesi, maliyet yapısının olumlu yönde gelişmesine ve yerel para cinsinden istikrarlı bir zemin oluşturulmasına katkı sağladı.

İş Bankası’nın yılın ilk dokuz aylık döneminde kredilerine ilişkin olarak sürdürdüğü ihtiyatlı ve seçici büyüme politikası, yılın son çeyreğinde de önemli ölçüde devam etti. Bu çerçevede, ekonomi ve piyasalardaki gelişmeler gözetilerek oluşturulan kredi portföyünde bireysel kredilerin ağırlığı arttı; ayrıca toplam kredilerin aktif içindeki payı da 2007 yılında yüzde 42 seviyesine yükseldi.

2007 yılında, maliyetler üzerinde büyük bir baskı oluşturmaksızın gelişen gelir yaratma gücü paralelinde, bankanın faaliyet giderlerinin faaliyet gelirlerine oranını gösteren verimlilik rasyosu da yüzde 37 gibi çok iyi bir düzeyde gerçekleşti. 2007 yılı içinde pazardaki gelişmelere bağlı olarak yurt çapında 50 yeni şube açan İş Bankası’nın toplam şube sayısı da 939’a ulaştı.

Geçtiğimiz yıl, ABD konut kredileri piyasasında ortaya çıkan ve daha sonra tüm gelişmiş piyasalarda etkisini göstermeye başlayan krizin yarattığı olumsuzlukların boyutları ve muhtemel etkilerine ilişkin birbirinden oldukça farklı beklenti ve değerlendirmelerin ortaya çıkması, geleceğe ilişkin beklentiler açısından belirsizliği artırmış ve mali piyasalarda daha ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenmesine neden olmuş bulunuyor. İş Bankası da, ekonomideki yurtdışı ve yurtiçi gelişmeleri, pazar dinamiklerini, sektöre ilişkin düzenlemeleri, muhtelif risk ve fırsatları gözeterek serbest karşılıklar dahil özkaynaklarını güçlü tutma politikasını 2007 yılında da sürdürdü ve brüt kârının önemli bölümünü bu yönde değerlendirdi.

İş Bankası, müşterilerine daha yakın olma ve daha iyi hizmet vermenin yanı sıra uluslararası rekabete güçlü bir şekilde ayak uydurarak sektördeki lider konumunu pekiştirecek yapısal dönüşüm projesini uygulamayı başarıyla sürdürüyor. İş Bankası, yapısal dönüşüm projesinin sağlamakta olduğu yüksek rekabet gücü, mali bünyesinin sağlamlığı, piyasadaki etkin konumu ve istikrarlı tavrı ile müşteri memnuniyetini sürekli artırırken, ülke ekonomisinin ve ulusal sermayenin lokomotifi olma görevini de devam ettiriyor.

HABER7

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious