Akıllı kimliklerde parmak izi olacak

Akıllı kimliklerde parmak izi olacak.14630
  • Giriş : 14.06.2009 / 16:11:00
  • Güncelleme : 14.06.2009 / 16:11:15

Nüfus cüzdanı yerine geçecek akıllı kartlara parmak izi de yüklenecek. Kimlik kartındaki bu iz başka hiçbir yere kaydedilmeyecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, nüfus cüzdanının yerini alacak kimlik kartında, kişilerin parmak biyometri verisinin yer almasını öngören düzenlemeyi kabul etti. Komisyonda, “torba kanun” olarak nitelendirilen Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve KHK'lere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nın görüşülmesine önceki gün devam edildi. Kabul edilen maddelerle getirilen düzenlemeler özetle şöyle:

- Nüfus cüzdanının yerini alacak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'nda, kişilerin parmak biyometri verisi yer alacak. Bu veri, kartta yer alan yonga ve yongaya nakledilmek üzere geçici belleğe kaydı dışında hiçbir yerde kaydedilmeyecek ve saklanamayacak.

Her sorguya 2 kuruş

- Kimlik Paylaşımı Sistemi'nde ve Adres Paylaşımı Sistemi'nde yer alan bilgilerin, genel yönetim kapsamında bulunan kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişiler tarafından paylaşılmasının karşılığında katılma payı alınacak. Katılma payı, her bir sorgu için 2 kuruştan hesaplanacak.

- Katılım payı, vücut dışı protez ve ortezler ile ayakta sağlanan tedavi hizmetleri için, kişilerin prime esas kazançlarının, gelir ve aylıklarının tutarı ve benzeri ölçütler dikkate alınarak yüzde 10 ile yüzde 20 oranları arasında olmak üzere, kurumca belirlenecek.

- SGK, muayene katkı payını almamaya ya da daha düşük tutarlarda belirlemeye, protez ve ortez ile ayakta tedavi hizmetlerinde alınması öngörülen katılım payını 10 katına kadar artırmaya yetkili olacak.

Yatarak tedavide katılım payı

- Kurum, yatarak sağlık hizmeti alanlardan, sağlık hizmetleri bedelinin yüzde 1'ine kadar katılım payı alabilecek. Yatarak tedavi görenler için uygulanacak katılım payı, asgari ücretin dörtte birini geçemeyecek.

- Gerekli görülen hallerde il milli eğitim müdürlükleri, eğitim kampusu yönetiminin veya okul aile birliğinin işlettirebileceği ya da işletebileceği yerlere ilişkin ihaleleri yapmaya yetkili olacak.

- TASİŞ'in sermayesine 6 milyon lira eklenecek ve bu tutar 2009 merkezi yönetim bütçesi ödeneklerinden karşılanacak.

MİLLİYET

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*