AKP, hükümet programını hazırladı, önceliklerini belirledi

  • Giriş : 25.08.2007 / 10:37:00

5 Eylül'de resmen işbaşı yapmaya hazırlanan hükümet, yeni dönem için önceliklerini belirledi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Programın temeline 'Sivil Anayasa' vaadini oturtan hükümet, 'daha çok demokrasi ve özgürlükler' vurgusu yapacak. Hükümet, geçen dönem Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in veto ettiği orman vasfını kaybetmiş arazilerin satışını öngören 2B düzenlemesini de programına aldı. Söz konusu düzenleme ile 50 milyar dolarlık kaynak bekleniyor. Hükümet programında yerel yönetimlerin güçlendirilmesi de öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçiminden hemen sonra 60. Hükümet listesini sunmak üzere Çankaya Köşkü'ne çıkacak. Hükümet programının okunması ve müzakerelerin tamamlanmasının ardından hükümetin en geç 5 Eylül'de Meclis'ten güvenoyu alarak, resmen işbaşı yapması bekleniyor. AK Parti'de hükümet programı için oluşturulan komisyon çalışmalarını tamamladı. Devlet Bakanı Beşir Atalay başkanlığında oluşturulan komisyon, hazırladığı hükümet programını geçtiğimiz günlerde Başbakan Erdoğan'a sundu. Hükümet programının temeline seçim beyannamesinde de yer alan yeni sivil Anayasa vaadi oturtulurken, programda 'daha çok demokrasi ve özgürlükler' vurgusu da yapılıyor. Önümüzdeki hafta TBMM'de okunması beklenen hükümet programında geçtiğimiz dönem Cumhurbaşkanı Sezer tarafından veto edilen orman vasfını yitirmiş arazilerin satışıyla ilgili Anayasa Değişikliği yeni dönemin en büyük projelerinden olacak. Buna göre 2B arazileri iki bölüme ayrılarak satışa sunulacak. Onlarca yıldır orman köylülerinin kullandığı orman vasfını yitirmiş araziler bir grupta satılacak. İstanbul'da birçok büyük ilçeye yayılan yüz binlerce tapusuz konut ise diğer grupta değerlendirilecek. Hükümet 2B düzenlemesiyle yaklaşık 50 milyar dolar gelir hedefliyor.

YEREL YÖNETİMLER GÜÇLENDİRİLİYOR

Hükümet programında yerel yönetimleri güçlendirmek amacıyla yapılacak düzenlemelere de yer verildi. Cumhurbaşkanı Sezer tarafından kısmen veto edilen Yerel Yönetimler Reformu ve Kamu Yönetim Reformu, bu dönemin öncelikli yasal düzenlemeleri arasında bulunuyor. AK Parti'nin hükümet programında yer alan diğer hedefler şöyle:

"Demokrasi ve özgürlük vurgusu: Temel amaç demokrasi ve özgürlükler alanının genişletilmesidir. Bu konuda hiçbir taviz verilmeyecek, insanlık dışı uygulamalara son verilecek. İşkenceye sıfır tolerans tanınacak. Sivil Anayasa: Sivil, kısa, açık, yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkileri parlamenter demokrasiye göre düzenleyen bir Anayasa hazırlanacak. Temel hak ve özgürlükler konusunda yeni adımlar atılacak, bu alanların kapsamı genişletilecek. Etik Kriter: Siyasi partilerin hesapları ve adayların harcamalarına şeffaflık, saydamlık, denetlenebilirlik kriteri getirilecek. TBMM'de Siyasi Etik Komisyonu kurulacak. Mal beyanıyla ilgili yeni, şeffaf düzenlemelere gidilecek. Mahkemesiz Adalet: Koruyucu hukuk reformuyla, hukuki uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yolları açılacak. Vatandaşların devlet kuruluşları ile ihtilaflarının yargı yoluna başvurulmadan çözümlenmesi için idari ve yasal düzenlemeler yapılacak. Davayı gereksiz yere uzatma imkanı veren düzenlemeler kaldırılacak. Çekişmesiz yargı işleri dava olmaktan çıkarılacak. İşsizliğe Çözüm: İşsizlik Sigortası Fonu kullanım alanı genişletilecek. İstihdam üzerindeki vergi ve benzeri yükler düşürülecek, istihdam artırılarak, işşizlik azaltılacak. Elektronik Kimlik Kartı: Anayasa Mahkemesi'nden dönen sosyal güvenlik paketi Meclis'in öncelikli işi olacak. Elektronik kimlik kartıyla 18 yaşın altındaki herkese sağlık hizmeti sunulacak. 10 bin dolar hedefi: 2013'te kişi başına gelirin 10 bin dolara çıkarılması hedefleniyor.
Vergi yükü hafifliyor: İşveren üzerindeki vergi yükü hafifletilecek. Bölgesel ve sektörel teşvikler uygulanacak. Halk Bank olmak üzere kamu bankalarının özelleştirilmesine hız verilecek. Turizme KDV dopingi: 2008 başından itibaren turizm sektöründe uygulanan KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülecek. Turizmde yeni atılımlar dönemi başlatılacak."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious