AKP ile MHP uzlaştı: Kadının yeri kocasının yanı

AKP ile MHP uzlaştı: Kadının yeri kocasının yanı.16149
  • Giriş : 05.07.2007 / 17:14:00

AKP ve MHP kadını 'aile' kavramı içinde ele aldı. CHP ve DP 'Eşitsizlik biter' diyor

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

AKP ve MHP'de 'bekâr kadının' adı yok... İki parti, seçim bildirgelerinde toplumun en dezavantajlı grupları arasında sayılan kadınların durumunu ayrı değerlendirmek yerine, 'aile kavramı' içinde ele aldı. Bu yüzden bildirgelerinde de bekâr kadınlar unutuldu. CHP ve DP ise kadın politikalarının temeline kadınlara karşı ayrımcılığı engelleme yaklaşımını koydu. DP'nin bildirgesinde 'menopoz' dahil kadına dair her konu yer alıyor.

AKP: Aile güçlensin
'Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum' sloganıyla yola çıkan AKP'nin hedefi, aile statüsünü geliştirmeye, aile kurumunu güçlendirmeye ve ailenin bir bütün olarak yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmalar. Vaatlerden bazıları şöyle: 'Kadın ve aile konusunda faaliyet gösteren STK'ların çalışmalarına destek vermek', 'Aile Danışma ve Eğitim Merkezleri ile aile bireyleri arasında uyumu güçlendirmek amacıyla ana-baba okullarının sayısını artırmak', 'ebeveyn iznini yasalaştırarak, çocuk bakım yükümlülüğünü anne ve baba arasında paylaştırmak'. AKP ayrıca aile içi şiddete karşı çalışmalar yapan kurumlar arasındaki işbirliği ve iletişimin geliştirilmesi için de çalışma yapacak.

MHP: Aile bütünlüğü korunsun
MHP bildirgesinde kadın 'aile ve çocuk'la aynı başlık değerlendiriliyor. Aile kurumunun güçlendirileceğini vurgulayan MHP, aile bireyleri arasındaki bağlılığı ve aile bütünlüğünü koruyucu politikaları geliştirecek. Çalışmayan ev kadınlarına mesleki beceri kazandırarak aile bütçesine ve ülke ekonomisine sağlamalarını hedefleyen MHP, kadınların işgücü piyasasında dezavantajlı konuma düşmelerini önleme sözü veriyor.
Kadınların eğitim düzeylerini yükseltme, kalkınma sürecinde, iş hayatında ve karar alma mekanizmalarında daha fazla rol almalarını sağlama, şiddete maruz kalmaya yol açan kültürel, sosyal, psikolojik ve ekonomik nedenleri ortadan kaldırma ve sığınma evleri uygulamasını etkinleştirme de MHP vaatleri arasında.

CHP: Çalışma hayatında destek
CHP'nin bu seçimde kadınlara yönelik sloganı, 'Kadınlar haklarını alacak: Türk kadını, ekonomide, eğitimde, siyasette haklarına kavuşacak, kimliğini bulacak'. Kadına çalışma hayatında 'destek' vaat eden CHP, kadın haklarıyla ilgili tüm uluslararası sözleşmeleri, toplumsal yaşama ve hukuk sistemine yansıtma ve cinsiyetler arası eşitsizliği gidermek için 'Çerçeve Eşitlik Kanunu' çıkarma sözü veriyor.
Kadınlara yönelik her türlü şiddete, töre gerekçeli vahşete karşı kararlılıkla mücadele, 'Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Ulusal Eylem Planı' oluşturma, sığınma evlerini yaygınlaştırma, ücretsiz danışmanlık, teknolojik destek ve yasal yardım da CHP'nin bildirgesinde yer alıyor.
CHP ayrıca, 'doğum izni sırasında zorunlu sigorta kaynaklarıyla ödenen ücretlerin iki katına çıkarılmasını', 'çalışan annelere çocuk ve yaşlı bakımı için gerekli olan kurumları geliştirmeyi ve kadın sağlığı eğitimi vermeyi', 'kadına yönelik sağlık hizmetlerinin niteliğini yükseltmeyi', 'evliliğe 18 yaş koşulunu getirmeyi', 'evde, tarım ve orman işlerinde çalışan kadınları İş Kanunu kapsamına almayı' ve 'mesleki eğitim vermeyi' de vaat ederek kadınların oyuna talip oluyor.

DP: Eşitlik sağlayacak yasalar
DP'nin hedefi, kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasını siyasi gündemin ana konularından biri haline getirmek. Buna göre DP iktidarında, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik şiddetle mücadele için tüm yasalarda gerekli düzenlemeler yapılacak. Sığınma evlerinin sayısı artırılacak. Kadınlara seçimlerde kota uygulaması getirilecek.
Kadın yoksulluğunu önleyecek istihdam koşulları vaat eden DP, ev kadınlarına emeklilik hakkı sözü de veriyor. DP'nin kadını çalışma hayatında destekleyecek vaatleri de var: 'Ebeveyn izni yasasının çıkarılması', 'başta ücret olmak üzere kadına yönelik ayrımcılığın kaldırılması', 'işyerinde cinsel tacizin engellenmesi için yasaların etkili bir biçimde uygulanması'...
"Türkiye'de okuma yazma bilmeyen kadın kalmayacak" diyen DP, kadınlara, koruyucu sağlık hizmetlerini ücretsiz verecek. Riskli gebeliklerin izlenmesi için yurt genelinde sağlık merkezleri oluşturmayı hedefleyen DP, ayrıca menopoz ve yaşlılık danışma merkezleri de kuracak.

 

RADİKAL

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious