AKP'den çiftçiye seçim yatırımı

  • Giriş : 09.05.2007 / 00:00:00

AKP hükümeti, genel seçime haftalar kala çiftçilerin grup kefaletleri nedeniyle oluşan yaklaşık 400 milyon YTL'lik borcuna af getiriyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, müştereken ve müteselsilen başka bir çiftçiye kefil olan ve hakkında icra takibi başlatılan çiftçilerin, borcunu ödeyememesi nedeniyle oluşan yaklaşık 400 milyon YTL'nin Hazine tarafından karşılanmasını öngören kanun teklifini kabul etti. Teklif, bu hafta içinde TBMM'de yasalaştırılacak. Komisyon görüşmelerinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Bedrettin Yıldırım, 27 bin 803 üreticiye kredi verilirken ortalama 13 ile 20 kişinin müteselsil kefil gösterildiğini söyledi. Yıldırım, çeşitli nedenlerle borcun ödenmemesi nedeniyle yaklaşık 400 bin üretici hakkında takibat başlatıldığını bildirdi.
Yıldırım, 27 bin 803 üreticinin kullandığı 52 milyon 833 bin YTL’lik kredinin faiziyle birlikte 195 milyon 950 bin YTL'yi bulduğunu kaydetti.
Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar ise 40 bin 4 üreticiye kredi verilirken ortalama 5’er kişinin müteselsil kefil gösterildiğini, borcun ödenmemesi nedeniyle 198 bin 932 üretici hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. Çağlar, 40 bin 4 üreticinin kullandığı 55 milyon 582 bin YTL’lik kredinin, faiziyle birlikte 192 milyon 368 bin YTL’ye ulaştığını söyledi.
Teklif, 195 milyon 950 bin YTL'si Tarım Kredi Kooperatifleri, 192 milyon 368 bin YTL'si de Ziraat Bankası'ndan olmak üzere yaklaşık 400 milyon YTL olan çiftçi kefalet borcuna af getiriyor.

Ziraat Odaları'nı feshedin
CHP Muğla Milletvekili Gürol Ergin, kredi alınırken ziraat odalarından çiftçi belgesi alınması zorunluluğunun kaldırılmak istendiğini bildirerek, "Bari Ziraat odaları feshedip ortadan kaldırın daha iyi" diye konuştu.

Teklif ne getiriyor?
- Kanun teklifine göre, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'yle 30 Ocak 2004’ten önce kredi sözleşmesi imzalayan ve birbirlerine müştereken ve müteselsilen borçlu olan çiftçilerin, bu borçlarını ana para, faiz ve masrafıyla 31 Aralık'a kadar ödemeleri şartıyla kefillikten doğan sorumluluğu son bulacak.
- Sözleşmede adı yer alan borçlulardan 31 Aralık’a kadar borcunu ödeyemeyenler hakkındaki icra takibine, alacağın tamamı ödeninceye kadar devam edilecek.
- Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifleri'ne borcu olan çiftçiler hakkında uygulanan yasal takipler sonucunda alacağın aciz vesikasına bağlanması halinde, bu vesikaya bağlanan faiz, masraf ve yargılama gideri Hazine tarafından karşılanacak.
- Hazine kaynağına dönüştürülmüş tarımsal kredilerin borçluları da bu haktan yararlanacak.
- Tarım Bakanlığı'nın, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçilerden, ayni ve nakdi yardım, avans, sübvansiyon, prim gibi tarımsal destekleme ve kredi kullanılması işlemlerinde çiftçilik belgesi aranmayacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious