AKP'nin anayasa taslağında çarpıcı düzenlemeler var!

AKP'nin anayasa taslağında çarpıcı düzenlemeler var!.7245
  • Giriş : 23.08.2007 / 09:00:00

AKP sivil anayasa çalışmaları hızlandırdı. Başbakan Erdoğan'a sunulan taslakda çarpıcı düzenlemeler var.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Cumhurbaşkanının yetkileri kısıtlanıyor, ''egemenlik'' ve ''vatandaşlık'' tanımı değiştiriliyor.

Sivil anayasa taslağında, mevcut Anayasa'daki ilk dört maddenin aynen korunduğu belirtiliyor. Ancak diğer bölümlerde önemli değişiklikler var.

En önemli değişikliklerden biri "egemenlik" tanımıyla ilgili. Mevcut Anayasa'daki, "Türk milleti, egemenliğini yetkili organlar eliyle kullanır" cümlesi değiştiriliyor.

Bunun yerine, "Türk milleti egemenliği yasama, yürütme ve yargı eliyle kullanılır" ifadesi getiriliyor. Böylece egemenliğin seçilmişler eliyle kullanılabileceği çok daha somut hale getiriliyor.

Anayasa'nın 66'ncı maddesindeki "Türk vatandaşlığı" tanımı da yeniden düzenleniyor; 1924 Anayasası'ndaki tanıma geri dönülmesi düşünülüyor.

Mevcut Anayasa'nın 66'ıncı maddesinde, "Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür" deniliyor.

Şimdi, bu ifadenin yerine 1924 Anayasası'ndaki, "Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkese etnik ve dini ayrım gözetilmeksizin Türk denilir" tanımı getiriliyor. Böylece etnik tartışmalara son verilmesi hedefleniyor.

Anayasa'nın 24'üncü Maddesi'nde yer alan din ve vicdan hürriyetinin kapsamı genişletilecek. “Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz” düzenlemesi korunacak, ayrıca “Dini inanç ve kanaatlerini değiştirenler hiçbir şekilde kınanamaz ve suçlanamaz” hükmü getirilecek.

Özbudun bir röportajında bu değişiklikle ilgili şöyle konuşmuştu: "Nasıl din ve vicdan özgürlüğü varsa, din değiştirmek de bir özgürlüktür. Bunun metne konulması Anayasa taslağında laik düşünce tarzına ne kadar önem verildiğini göstermektedir."

Hazırlanan anayasa taslağında, Yüksek Askeri Şura ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu kararları yargı denetimine açılıyor.

Taslak, cumhurbaşkanının yetkilerinin sınırlandırılmasını ve YÖK'ün kaldırılmasını da içeriyor.

AKP, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerden görüş aldıktan sonra anayasayı halkoyuna sunmayı planlıyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious