Alkollü içki reklamlarına sınırlama

Alkollü içki reklamlarına sınırlama.10756
  • Giriş : 20.06.2009 / 11:57:00

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Alkollü İçki Reklamlarında Uyulacak İlkeler Hakkında Tebliğde değişiklik yaptı. Artık reklamlarda bu konulara göndermeler yapılamayacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 ay sonra yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, alkollü içki reklamlarında cinselliğin istismarı ile pornografi içeren ifade ve görüntülerin kullanılması yasaklandı.

Reklamlarda alkollü içki tüketimini coğrafi, tarihi, kültürel ve sanatsal ortak değerler ile ilişkilendiren içerik kullanılmaması hükme bağlanırken, yazılı medya ve elektronik iletişim araçlarıyla reklam yapılması halinde de çocuklar ve gençlere yönelik sayfa ve ekler ile spor sayfalarında alkollü içki reklamlarının yer alamayacağı da belirtildi.

Getirilen düzenlemelere aykırı davranılması halinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili hükümlerinin uygulanmasını öngören yeni düzenleme ile alkollü içki reklamlarında şu ilkeler geçerli olacak:

HEDEF KİTLE GENÇLER VE ÇOCUKLAR OLMAMALI

-Alkollü içki reklamlarında; hedef kitle olarak gençler ve çocuklar seçilmemeli, gençler, çocuklar ile genç veya çocuk olmadığı halde böyle bir imaj veren veya verdirilen kimseler alkollü içki reklamlarında kullanılmamalı

-Alkollü içki tüketiminin; araç kullanımı ile ilişkilendirilmesine dair, diğer gıda maddeleri ile ilişkilendirilmesine dair, coğrafi, tarihi, kültürel, sanatsal vb. ortak değerleri ile ilişkilendirilmesine dair içerik kullanılmamalı

-Alkollü içki reklamlarında, alkollü içkilerin tedavi edici özelliklere sahip olduğu, uyarıcı, rahatlatıcı, güçlendirici, üstünlük sağlayıcı vb. etkilerinin bulunduğuna dair içerik kullanılmamalı, alkollü içkilerin kişisel sorunları çözebileceği veya tıbbi koruyucu etkiye sahip olabileceği temaları işlenmemeli, alkolün bırakılması, az içilmesi veya hiç içilmemesini olumsuz yönde etkileyebilecek bir içerik kullanılmamalı

-Alkollü içki reklamlarında içki içmemek bir zaafiyet olarak gösterilmemeli, içkilerin alkol derecesi tüketiciyi yanıltmayacak şekilde ve doğru olarak gösterilmeli, alkollü içkinin kalitesi ile etkisini içerdiği alkol oranı ile ilişkilendirecek yönde mesaj verilmemeli

-Alkollü içki reklamlarında, içki içmenin statü sembolü olduğu mesajı verilmemeli

-Alkol tüketmemenin zihinsel ve sosyal bakımdan bir eksiklik olduğunu gösteren reklamlara yer verilmemeli

SPORTİF BAŞARI VURGUSU YAPILMAMALI

-Alkollü içki reklamlarında, içki içmenin yetişkinlik işareti olduğu mesajı verilmemeli

-Alkollü içki reklamlarında, alkol tüketiminin sportif başarıları artırdığı vurgulanmamalı

-Alkollü içki reklamları cinselliğin istismarı ile pornografi içeren ifade ya da görüntüler içermemeli

-Alkollü içki reklamlarında doğru, açık ve anlaşılabilir bir Türkçe kullanılmalı, argo kelimelere yer verilmemeli, çeşitli anlamlara gelebilecek ifade veya kelimelerin aldatıcı nitelikteki anlam ya da anlamları kullanılmamalı

-Alkollü içki reklamlarında, alkollü içkilerin susuzluğu giderici etkisi olduğu mesajı verilmemeli

-Alkollü içki reklamlarında, herhangi bir alanda özel başarıya sahip veya kamuoyunun güvenini kazanmış veya yardım kuruluşları ile işbirliği içinde olan veya çocuk ve gençler yararına faaliyette bulunan veya medyada isim yapması gibi nedenlerle, çocuk ve gençler için açıkça veya zımnen örnek teşkil eden veya edebilecek herhangi bir kişi, karakter veya grup yer almamalı

-Alkollü içki reklamlarında, ürün, önemli derecede yetenek, dikkat veya zihin açıklığı gerektiren faaliyetlerle birlikte tanıtılmamalı

MEDYA VE SİNEMALARA REKLAM SINIRLAMASI

-Alkollü içkilerin tanıtımına münhasır neşriyat hariç olmak üzere, gazete, dergi, broşür, katalog, ilan ile diğer yazılı medya ve elektronik iletişim araçları vasıtasıyla reklam yapılması halinde, çocuklara ve gençlere yönelik hazırlanan sayfa, ek, program, bölümler ile spor sayfalarında alkollü içki reklamları yer almamalı

-Alkollü içkilerin reklamının sinema filmleri gösterimi vasıtasıyla yapılması halinde, bu tür reklamlar sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulunun (18 ) olarak sınıflandırdığı sinema filmleri gösterimlerinin sonunda yayınlanmalı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*