Almanya, artık Türkler için cazip değil

  • Giriş : 03.03.2007 / 00:00:00

Bir dönem Türkiye vatandaşları için ekmek kapısı olarak görülen Almanya, artık cazip ülke olmaktan çıkıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

1973 yıllarında hiç bir Türk vatandaşının işssiz olmadığı Almanya’da, artık ibreler tersine dönmeye başladı.

1980-2003 yılları arasındaki 23 yılda, artan göç nedeniyle Almanya’daki işsiz Türklerin sayısının 160 bini bulduğu bildirildi. 2.5 milyon Türk’ün yaşadığı Almanya’da, yabancılar arasında en fazla işsiz kalan yabancı grubunu Türklerin oluşturduğu kaydediliyor.

Almanya’daki her 4 Türk’ten 1’nin işsiz olduğu belirtiliyor. Türklerin işssiz olmasının en büyük sebepleri arasında ise eğitim seviyesinin düşük olması gösteriliyor. Uzmanlar, Almanya’daki Türklerin tersine göç yöntemiyle Türkiye ye geri getirilmesini tavsiye ediyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Araştırma Merkezi (TEKAM) Müdürü Prof. Dr. Muammer Kaya, Almanya’daki Türklerin iş, eğitim ve göçmenlik durumu ile ilgili bir araştırma yaptı. Araştırma, artık Almanya’nın Türkler için bir cazibe merkezinden öte işsizlik tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı bir ülke konumunda olduğunu gösteriyor.

Prof. Dr. Kaya’nın araştırmasına göre, 1973’e kadar Almanya’da işsiz Türk yok iken, bu rakam 2003 yılında 160 bini geçmiş durumda. Almanya’da, yabancı işsizliği 1973’te başlamış ve sürekli artarak 2003 yılında 500 bini aşmış. Almanya’da yaşayan yabancıları Türkler, Yunanlar, İtalyanlar, İspanyollar, Portekizler ve Yugoslavlar oluşturuyor. Türklerdeki işsizlik 160 bin, Yugoslavlarda 32 bin, Yunanlarda 22 bin, Portekizlilerde 8 bin ve İspanyollarda ise 6 bin civarında. Artan göç nedeniyle 2003 yılı itibariyle Almanya’da yabancı işsizliği yüzde 21.5 olarak gerçekleşirken, Türklerde işsizlik ise yüzde 23.8 ulaşmış durumda. Bugün Almanya’da 2.5 milyon Türk’ün yaşadığı belirtiliyor.

"TÜRKLERİN ALMAN SOSYAL SİGORTASINA KATKISI"

Almanya’da yaşayan Türklerin sigorta kuruluşlarına büyük katkısı olduğu ifade ediliyor. Araştırmaya göre, Almanya’da oturan yaklaşık 7 yabancıdan 2’sinin sosyal sigorta sistemine katkısı mevcut. Almanya’da, 1980 yılında 2 milyon 716 bin yabancı çalışandan, 6 yüz binini Türk işçiler oluşturuyor. Bu rakamlara göre, 1980-2003 yılları arasında Alman Sosyal Sigortalarına 500 bin ile 650 bin Türk işçi katkı ödemiş. Böylelikle, Türk işçiler, Alman Sosyal Sigortasına yüzde 27 ile en fazla katkı yapan yabancı çalışan grubunu oluşturuyor.

Araştırma’da dikkat çeken bir diğer konu ise Türklerin Alman vatandaşlığına hızla geçiş yapması. 2003 yılında Alman vatandaşı yapılan 1 milyon 4 yüzbin 731 kişi’den 5 yüz bin 624’ ünü Türkler oluşturuyor. Almanya, Türklerden sonra en fazla İranlıları ve eski Yugoslavyalıları vatandaş olarak kabul etmiş.

Prof. Dr. Kaya, Almanya’da en çok çalışan yabancı kökenlilerin Türkler olduğunu ve buna görede, en fazla Türklerin işssiz kaldığını söyledi. Prof. Dr. Kaya, Almanya’daki Türklerin eğitim seviyesinin düşük olması, mesleki yetersizlik, dil bilgisi eksikliği, kültürel ve sosyal uyum sorunlarından dolayı iş bulmada büyük sıkıntı yaşadığını dile getirerek, "Almanya’ya daha çok vasıfsız insanlar gidiyor. Bu bağlamda da işsiszlik oranı artıyor.

Şu anda Almanya’da bulunan her 4 Türkten 1’i halen maalesef işsiz" Almanya’da üniversitelerde okuyan Türklerin sayısının 20 binleri aşmasına rağmen, bu rakamın 1993 - 2001 yılları arasında önemli oranda düştüğünün altını çizen Prof. Kaya, şöyle devam etti: "Bu durum Türklerin çoğunun işsiz olmasının en büyük nedeni . Buradan görüldüğü üzere 1968’lerde emek göçüyle Almanya’ya gitmiş Türklerin, iş hayatı ve eğitim durumları pek iyi görülmemektedir.

Almanya’daki vatandaşlarımızın günümüzdeki işsizlik oranı yüzde 24’tür. Orada çalışamayan, işsizlik geliri ile geçinen vatandaşlarımızın önemli bir kısmının da çocuklarına iyi bir eğitim veremediği gerçeği de ortadadır. Almanya’da kendi işlerini kuran veya iyi bir işte çalışanların çoğu iyi durumda iken, önemli bir kesim oldukça zor durumdadır. Hükümet, çifte vatandaşlığa sahip kültürlü vatandaşlarımızın ülkemizin kalkınması için değerlendirilmelidir.

Almanya’da eğitim gören vatandaşlarımızın iyi eğitim görmüş, çift dil bilen çocuklarını tersine beyin göçü ile ülkemize çekip onları ileri teknolojik işlerde ve özellikle turizm sektöründe değerlendirme yollarının bulunmasında yarar vardır. Almanya’da şu an işsiz olan belli bir birikimi olan önemli bir kesim vardır. Bunlara ülkemizde yatırım olanakları sağlamakta ülkemiz açısından yararlı olabilir."

Göç alan Alman kültürü ile göç veren Türk kültürünün farklı olduğundan birbirini asimile etmesinde güçlükler yaşandığını ve bunun da bazı olumsuzlukları beraberinde getirdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kaya, "Bu bağlamda, Almanya vatandaşlarının bir kısmı ’topraklarımız işgal ediliyor ve kimliğimizi kaybediyoruz’ düşüncesiyle telaşa kapılmaktadır. Özellikle göç alan Almanya’da ekonomik durumu kötüleştiği, işsizlik artıkça ve terör olayları yaşandıkça yabancılar tehdit olarak algılanmakta ve günah keçisi haline dönüşmektedir. Buda Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın huzurunu kaçırabilmektedir. Almanya’daki vatandaşlarımızı kötü günlerde döviz kaynağı görmemeli, onları çift kültürleri, en az iki dilleri ve önemli sermaye birikimleriyle en iyi değerlendirme projeleri devlet denetiminde yapılmalıdır. Çifte vatandaşlıklarının faydaları en iyi şekilde değerlendirilmeli ve onların ülkemize geldiklerinde Alman Sosyal Sigorta kurumundan alacakları için karşılıklı devletler arası görüşmeler yapılmalıdır" şeklinde konuştu.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious