'Anadolu Yaklaşımı' yasalaştı

  • Giriş : 27.12.2006 / 00:00:00

TBMM Genel Kurulunda, “Anadolu Yaklaşımı” adı verilen ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) borçlarının yeniden yapılandırılmasını öngören tasarı, kabul edilerek yasalaştı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Yasaya göre, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden veya yıllık net satış hasılatı ya da bilanço toplamı 25 milyon YTL olan işletmelerin, 31 Ekim 2006 tarihinden önceki borçları yeniden yapılandırılacak.

Bankalar ve diğer mali kurumlar ile kredi ilişkisi içinde olup, 31 Ekim 2006 tarihine kadar açılmış ve banka ya da diğer mali kurumlar nezdinde donuk veya şüpheli alacaklar hesabına intikal eden kredileri bulunan, finansal darboğaz içindeki KOBİ'lerin, finansal yeniden yapılandırma çerçevesinde belirlenecek süre ve koşullarla, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine olanak sağlanacak.

Alacaklı banka ya da diğer mali kurumlar, söz konusu kredilerin “kanuni faiz ve temerrüt faizi”ni hesaplarken, bileşik faiz uygulamayacak.

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları ve bu anlaşmalar kapsamında alacaklı ile borçlular arasında imzalanacak finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerinin asgari unsurlarının belirlenmesi konusunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) yetkili olacak.

KOBİ'lerin, yeniden yapılandırma programı kapsamında sigorta ve vergi borçları da baştan değerlendirme konusu yapılabilecek.

Finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalamış KOBİ'lerin, vadesi geldiği halde 31 Ekim 2006 tarihine kadar ödenmemiş elektrik, doğalgaz, telefon veya su kullanımından kaynaklanan borçları, Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri ile sosyal güvenlik kurumlarına olan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun veya tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre takip edilen borçları, ilgililerin sözleşme tarihinden itibaren 2 ay içinde başvurmaları halinde, teminat aranmaksızın kanuni faiz oranı uygulanarak 24 aya kadar tecil edilebilecek. Ayrıca, bu kapsamdaki borçlar nedeniyle daha önce uygulanmış hacizler, yapılan ödemelere paralel olarak kaldırılacak.

Finansal Yeniden Yapılandırma Anlaşmaları kapsamında finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi imzaladığı takdirde, bu sözleşmeleri imzalayan KOBİ'lerden olan alacaklara ilişkin zaman aşımı, sözleşme tarihi itibariyle kesilmiş sayılacak.

İSTANBUL YAKLAŞIMI...

Borçları yeniden yapılandırılan ve yeni bir itfa planına bağlanan borçlu KOBİ'ler tarafından alınmış teşvik belgelerinin süreleri ile ihracat taahhüt süreleri, sözleşmelerle belirlenen süreler kadar uzatılmış sayılacak.

Kredilerin teminatlarının ya da alacaklı mali kurum tarafından iştirak olarak edinilecek KOBİ'nin varlık ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerine ilişkin değerleme, BDDK ya da Sermaye Piyasası Kurulunca değerleme yapmaya yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşlar tarafından yapılacak.

“İstanbul Yaklaşımı”ndan yararlanan firmalar, “Anadolu Yaklaşımı”ndan yararlanamayacak.

“LOBİLERİN DEĞİL, KOBİ'LERİN İKTİDARI”

Tasarının görüşmeleri sırasında, milletvekilleri, Çin mallarından şikayetçi oldular. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, KOBİ'lerin en büyük düşmanının Çin malları olduğunu; Hükümete bu konuda önemli görevler düştüğünü söyledi.

Tüzün, Çin mallarının Türkiye ve dünya pazarında egemen olduğu bir dönemde, iktidarın, “lobilerin değil, KOBİ'lerin iktidarı” olması gerektiğini ifade etti.

DYP Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan da Çin mallarının, esnafı kasıp kavurduğunu belirterek, Çin mallarının ithalatında kota uygulanmasını istedi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious