Anayasa değişikliği iptali salı günü görüşülecek

  • Giriş : 17.06.2007 / 11:38:00

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, Anayasa'da değişiklik yapan Kanun'un iptali istemini 19 Haziranda görüşecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, ''Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, seçimlerin 4 yılda bir yapılması'' yönünde Anayasa'da değişiklik yapan 5660 sayılı Kanun'un iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini 19 Haziran Salı günü görüşecek.

CHP, Anayasa'da değişiklik yapan ve cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi ve seçimlerin 4 yılda bir yapılmasını içeren 5660 sayılı Kanun'un ikinci görüşmesinde oluşturulan düzenlemelerin, ''Anayasa'ya aykırı eylemli İçtüzük değişikliği'' olduğu iddiasıyla yasanın iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, 19 Haziran Salı günü Anayasa Değişikliği paketiyle ilgili başvuruyu esastan ele alacak.

-SEZER DE BAŞVURACAK-

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 5660 sayılı ''Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun''u iade etmiş, kanunun TBMM'de bir kez daha görüşülmesini istemişti. TBMM, kanunu 5678 sayılı Kanun olarak aynen kabul etmişti.

Sezer, 5678 sayılı Kanun'u, Anayasa'nın 175. maddesi uyarınca, halkoyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa göndermiş, ayrıca Anayasa Mahkemesinde dava açacağını bildirmişti.

-İPTALİ İSTENEN HÜKÜMLER-

CHP, dava dilekçesinde, TBMM'nin 31 Mayıs 2007 günlü 118. birleşiminde yapılan 5660 sayılı Kanun'un ikinci görüşmesinde eylemli bir İçtüzük düzenlemesi olarak oluşturulan; ''Cumhurbaşkanı tarafından bir daha görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanunların ikinci görüşmede tümünün veya maddelerinin aynen kabulü için gereken karar yeter sayısının TBMM üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu olduğu'' hükmünün iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasını istiyor. CHP ayrıca, kanunun şu hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesini talep ediyor:

-Bu eylemli İçtüzük düzenlemesinin ayrılamaz parçası olan, 5660 sayılı Kanun'un 1. maddesinin kabulüne ilişkin 31 Mayıs 2007 günlü TBMM kararı,

-''Cumhurbaşkanının bir daha görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderdiği kanunların yapılan ikinci görüşmede usulüne uygun olarak kabul edilmeyen veya reddedilen maddelerinin kabul edilen maddeleri ile birlikte, tümü üzerindeki oylamaya taşınacağı ve kanunun tümü Anayasa'nın öngördüğü yeter sayı ile kabul edilirse bu kabul kararının geçerli sayılarak tüm maddelerinin kabul görmüş olacağı'' hükmü,

Bu eylemli İçtüzük düzenlemesinin ayrılamaz parçası olan, 5660 sayılı Kanunun tümünün kabulüne ilişkin 31 Mayıs 2007 günlü TBMM kararı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious