Anayasa değişikliği paketi komisyondan geçti

  • Giriş : 05.05.2007 / 00:00:00

TBMM Anayasa Komisyonunda, Anayasa değişikliği paketi kabul edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

AK Parti tarafından hazırlanan ve ANAVATAN'lı bazı milletvekillerinin de imza koyduğu Anayasa değişiklik teklifine göre, genel seçimler 5 yılda bir yerine, 4 yılda bir yapılacak.
TBMM, yapacağı tüm toplantı ve seçimlerde, üye tamsayısının en az üçte biri (184) ile toplanacak. TBMM, Anayasada başkaca bir hüküm yoksa, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verecek. Ancak karar yeter sayısı, hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından (138) az olamayacak.
Cumhurbaşkanı, 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim görmüş TBMM üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilecek.
Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıla indirilecek; bir kimse, en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilecek.
Cumhurbaşkanlığına, bir kişinin TBMM üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi, 20 milletvekilinin yazılı teklifiyle mümkün olacak. Ayrıca en son yapılan milletvekili genel seçiminde aldıkları geçerli oyların toplamı yüzde 10'u aşan partiler, ortak aday gösterebilecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious